Genom projektet Hållbara Halland verkar EMC för att stärka företags konkurrenskraft genom att utveckla förmågan att integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Via projektet kan EMC stärka företags förmåga att identifiera relevanta och väsentliga hållbarhetsfaktorer att prioritera och arbeta vidare med. Projektet ger EMC resurser att utveckla verktyg för hållbar affärsutveckling samt för att kommunicera hållbarhetsfrågor som en naturlig del i företags varumärkesarbete.

Kontakt
Helena Björkman
helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85

Projektet har beviljats medfinansiering från Region Halland under perioden maj 2017 till december 2019.