top of page
Barometer.png

Hållbarhetsbarometern ger er nulägesanalysen ni behöver för ett lyckat strategiskt hållbarhetsarbete!

Vårt digitala verktyg hjälper er:

  • Samla och överblicka hållbarhetsarbetet

  • Integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen

  • Få inspiration till hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete

  • Redovisa era hållbarhetsresultat

  • Kommunicera ert hållbarhetsarbete internt och externt

 

Hållbarhetsbarometern är utformat med utgångspunkt i GRI:s standarder för hållbarhetsrapportering.

HUR GÖR JAG?

Hållbarhetsbarometern består av frågor kopplade till verksamhetens hållbarhetsarbete vilka utgår från fyra huvudkategorier: Miljö, Socialt, Ekonomi samt Väsentlighet och intressenter. Frågorna besvaras med svarsalternativen Ja, Delvis, Nej eller Ej relevant. Resultatet blir en bred och välgrundad nulägesanalys för verksamhetens hållbarhetsarbete som kan användas som underlag till er väsentlighetsanalys hållbarhetsrapportering eller övergripande strategi och verksamhetsutveckling.  

Allt du behöver göra för att komma igång är att registrera ett konto. Därefter kan du lägga till obegränsat antal användare kopplat till företagskontot. Sen är det bara att börja svara på frågorna!​

KOSTNAD

Hållbarhetsbarometern är kostnadsfri för medlemmar i EMC. Övriga betalar 9000 kr/år per företag eller organisation. Fakturering sker i samband med registrering.

bottom of page