EMCs Hållbarhetsbarometer
Det digitala verktyget som guidar dig igenom en självutvärderande nulägesanalys av hur hållbarhetsfrågorna hanteras i verksamheten. Verktyget är baserat på globala hållbarhetsstandarden GRI och hjälper dig med ett helhetsgrepp kring integreringen av hållbarhetsfrågorna i verksamheten.

Hållbarhetsbarometern hjälper din verksamhet att:
• Samla och överblicka hållbarhetsarbetet
• Integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen
• Få inspiration till hur ni kan utveckla hållbarhetsarbetet
• Redovisa hållbarhetsresultat
• Kommunicera ert hållbarhetsarbete internt och externt

Här kan du läsa mer om Hållbarhetsbarometern, boka en introduktion och registrera dig:

Hållbarhetsbarometern.nu


Kostnad: 9000 kr/år och företag. Medlemmar i EMC får tillgång till Hållbarhetsbarometern.

Kontakt
Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se