top of page

HÅLLBARHETSPRISET I FALKENBERG

Falkenbergs Hållbarhetspris går till företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor samt integrerar dessa som en väsentlig del i verksamhetens kärna och övergripande strategi. Falkenbergs Hållbarhetspris delas årligen ut av EMC på Falkenberg Awardparty.

Juryn uppmuntrar insatser som:

  • Präglas av engagemang och handlingskraft.

  • Kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

  • Kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande

VINNARE 2020

FALKENBERG ENERGI

Motivering:
Med samhällsbärande produkter och tjänster i yttersta framkant producerar de hållbarhet för sina kunder och planeten. När resten av världen diskuterar strategier och utmaningar för att hantera klimatutmaningen har de redan implementerat lösningen. Omställningen till ett helt förnybart energisystem tjänar som ett exempel i världsklass och belönas därmed med årets hållbarhetspris

Falkenberg Energi.jpg

TIDIGARE VINNARE

SOLSKENS-
FARMARNA

2019

SÖRBY RETREATCENTER

2018

MURTANS TRAFIKSKOLA

2017

BERTEGRUPPEN

2016

WALTERS BILDELAR

2015

bottom of page