EMC anordnar Hållbart Ledarskap som är Västsveriges hållbarhetskonferens för näringsliv och offentlig sektor. Konferensen sätter fokus på aktuella frågor kopplade till ett strategiskt och långsiktigt välfungerande hållbarhetsarbete. Syftet är att inspirera, motivera och utveckla fördjupad kunskap inom fokuserade områden.

Konferensen genomförs med hjälp av sponsorer och samarbetspartners. ÅF Infrastructur och Industry samt Länsstyrelsen i Halland har sponsrat och medarrangerat konferensen sedan starten 2014.
Program för Hållbart Ledarskap 2019:

Hållbart Ledarskap 2019 - Utveckling och värdeskapande


GULDSPONSORER 2019


SILVERSPONSORER 2019

Program från tidigare år:

Hållbart Ledarskap 2018 - Hållbara lösningar

Hållbart Ledarskap 2017 - Från kunskap till handling

Hållbart Ledarskap 2016 - Beslut för en hållbar framtid

Hållbart Ledarskap 2015 - Vinster av ett aktivt hållbarhetsarbete

Hållbart Ledarskap 2014 - Hållbar produktion