Helpdesk – Exklusiv medlemstjänst
Som medlem har du tillgång till vår hållbarhetshelpdesk. Här kan du ställa dina frågor och funderingar till oss så hjälper vi dig att komma vidare i arbetet.

Hållbarhets- och klimatrapportering
Intressentdialog och väsentlighetsanalys
ESG Due Diligence
Agenda 2030
Hållbart byggande
Transport och energi
Hållbarhetskommunikation
Övriga frågor

Få tillgång till Helpdesken