HÅLLBARHETSVERKTYG

EMC erbjuder digitala verktyg och nätverk för att stötta och stärka företag och organisationer i sin hållbara och klimateffektiva affärsutveckling.

Läs mer

HÅLLBARHETSVERKTYG

PROCESSTÖD

EMC är ett bollplank och reflektionspartner för våra medlemmar i frågor kring hållbarhet, miljö och energi. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att nå nya vägar framåt i utvecklingsprocessen kring dessa frågor.

Läs mer

PROCESSTÖD