KLIMATBOKSLUT

Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslut och tillämpa ett effektivt klimatarbete. EMCs koncept Klimatbokslut innehåller metodstöd, kompetensutveckling, ett digitalt beräkningsverktyg och en kommunikationsplattform.

Läs mer

KLIMATBOKSLUT

ERBJUDANDE

EMC gör det enkelt för företag att arbeta med klimat och hållbarhet genom att erbjuda kompetensutveckling
och stöd via nätverk, utbildningar, rådgivning och processledning.

Läs mer

ERBJUDANDE