Klimatbokslut är en publikation i vilken ett flertal bolag har gått samman för att redovisa sin klimatpåverkan. Med hjälp av ett klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och också var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan.

Med Klimatbokslut Halland vill vi inspirera er till att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort.

Här hittar du publikationerna.


Vi arrangerar regelbundna nätverksträffar för de deltagande bolagen. Kommande träffar hittar du i bland våra tematiska nätverk. Är du intresserad av att gå med i Klimatbokslut Halland? Kontakta oss!

Här hittar du kommande träffar