Med Klimatbokslut Halland vill vi inspirera företag till att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Resultatet redovisas varje år i ett gemensamt klimatbokslut.

Såhär säger de medverkande bolagen om nyttan med Klimatbokslut Halland,

”Kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”
”Viktigt att inspirera andra företag”
”Nytt perspektiv på den egna verksamheten”
”Skapar engagemang”
”Transparens och trovärdighet”
”Bra produkt att använda i kommunikationen”


Publikationer
Klimatbokslut Halland är en årlig gemensam publikation för företag som gemensamt vill kommunicera sitt kliomatarbete. I Klimatbokslut Halland redovisas företagens hållbarhetsarbete, klimatpåverkan samt planer framöver. Här kan du ladda ner och läsa publikationerna.

Klimatbokslut Halland 2017

Klimatbokslut Halland 2016

Klimatbokslut Halland 2015