Ett klimatbokslut identifierar var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer. EMCs koncept innehåller metodstöd och ett digitalt beräkningsverktyg som gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslut.

Hinner ni inte med? Låt oss skriva dina texter, ta fram nyckeltal eller ta fram ett helt klimatbokslut. Hör av er så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

I vårt grunderbjudande ingår följande:
• Tillgång till digitala verktyget CEMAsys
• Utbildning i globala klimatberäkningsmetoden GHG-protokollet
• Processtöd och individuella utvecklingssamtal
• Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag
• Ett uppslag i den gemensamma publikationen

Kostnad: 9000 kr/år (Medlemmar i EMC erhåller 25 % rabatt)
Kontakt
Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se