Ett klimatbokslut identifierar var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer. EMCs koncept innehåller metodstöd, kompetensutveckling, ett digitalt beräkningsverktyg och en kommunikationsplattform. Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det egna klimatbokslut och tillämpa ett effektivt klimatarbete. 

Hinner ni inte med? Låt oss skriva dina texter, ta fram nyckeltal eller ta fram ett helt klimatbokslut. Hör av er så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

I vårt grunderbjudande ingår följande:
• Klimatberäkningsverktyg
• Klimatnätverk
• Kommunikationsplattform

Kostnad: 9000 kr/år (Medlemmar i EMC erhåller 25 % rabatt)


TILL KLIMATBOKSLUTETKontakt

Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se