KOMMUNIKATIONSANALYS
Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete och hur hänger det ihop med verksamheten i övrigt? Vi går igenom era kommunikationskanaler och jämför kommunikationen med verksamhetens strategi- och styrdokument. Utifrån detta ger vi konkreta tips på hur ni kan stärka er hållbarhetskommunikation.

STRATEGISK HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION
Vad förväntar sig våra intressenter att höra? Vad är målet med vår kommunikation? Vilka begrepp använder vi? Vilken känsla vill vi skapa? What’s your story? Vi hjälper er reda ut de många frågorna kring hur hållbarhet bäst kommuniceras till olika målgrupper.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING
Hållbarhetsrapporten är ett utmärkt verktyg för att kommunicera verksamhetens värdeskapande och påverkan. I arbetet med att ta fram rapporten hjälper vi er gärna i allt från processledning till informationsinhämtning och skrivande. I arbetet föreslår vi en utgångspunkt i globala rapporteringstandarderna Global Reporting Initiative (GRI) eller Integrated Reporting (IR).

Medlemmar får 25 % rabatt på våra tjänster och digitala verktyg.


Vi erbjuder även tjänster inom:

FÖRELÄSNINGAR OCH PROCESSLEDNING

STRATEGI OCH ANALYSKontakt
Tony Christensen
0708-90 64 17
tony.christensen@emcsverige.se