Tony Christensen
0708-90 64 17
tony.christensen@emcsverige.se

Tony är hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare som med utgångspunkt i värdeskapande, påverkan och relationer hjälper organisationer utveckla sitt hållbarhetsarbete. Han applicerar alltid ett affärsutvecklingsperspektiv som inkluderar både risker och möjligheter och har god erfarnhet av olika hållbarhetsramverk såsom GRI, IR och Agenda 2030.

Tony stöttar företag med bland annat processledning av strategier, rapportering, nuläges- och riskanalyser. Han är en uppskattad utbildare och inspirationsföreläsare med vana att anpassa budskap och tilltal efter olika typer av målgrupper och verksamheter.


Magnus Falk
0734-04 44 70
magnus.falk@emcsverige.se

Magnus är hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare som värdesätter erfarenhetsutbyte och samverkan. Med nya perspektiv och infallsvinklar processleder han hållbarhetsevent, kompetensnätverk och kunskapsdagar för att skapa den optimala plattformen för efterfrågad kunskap.

Magnus är en uppskattad projektledare med mångårig erfarenhet av alltifrån större utvecklingsprojekt till mindre konsultprojekt. Genom sin gedigna projekterfarenhet skapar han lösningar på organisationers kunskaps- och utvecklingsbehov.Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se

Helena är hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare som drivs av möjligheten att påverka genom värdeskapande i kombination med starka affärer och strategisk kommunikation. Hon stöttar organisationer i analys-, rapporterings-, strategi- och kommunikationsarbete genom bland annat föreläsning, utbildning och processledning.

Helena driver och ansvarar för det digitala analysverktyg Hållbarhetsbarometern samt processen Klimatbokslut med EMC. Hon har god erfarenhet av hållbarhetsramverk och metoder såsom Agenda 2030, GRI och GHG Protocol. Hon ansvarar även för frågor rörande medlemmar och fakturering.


KARTA


Besöksadress

Otto Torells gata 18
432 44 Varberg
(Våning 2, ingång vid Campusbiblioteket)

Postadress
Box 102
432 23 Varberg