top of page
natalia-y-DIewyzpUbRc-unsplash.jpg

UTBILDNING & INSPIRATION

Som medlem i EMC har du tillgång till utbildningar och webinarier inom aktuella hållbarhetsområden. Dessa varierar i omfattning och innehåll beroende på våra medlemmars behov och de frågor som är aktuella för tillfället.
Medlemmar erhåller alltid 25% rabatt i de fall det förekommer en kostnad.
Hör av dig till oss om du har tips på aktuella ämnen att ta upp.

Utbilding & Inpiraton

UTBILDNINGAR

  • KLIMATBERÄKNINGAR ENLIGT GHG-PROTOKOLLET

Kursen ger dig en grundläggande kunskap i klimatberäkning med utgångspunkt i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

 

Digital 2,5 timma

Pris medlem: Ingår (Se datum i kalendern)

Pris ej medlem: 13 500 kr

  • GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHET

Inom hållbarhetsområdet pratas det ofta om olika begrepp som kan vara svåra att förstå. Jobbar man inte dagligen med frågorna så kan det vara svårt att hänga med och se hur det faktiskt påverkar ens företag.

På ett övergripande och lättsamt sätt ger vi en bild av bakgrund, nuläge och hur allt hänger ihop

 

Som medlem skickar du alla de medarbetare som är intresserade av utbildningen.

Ta chansen att öka er grundförståelse inom hållbarhet för att hitta en gemensam kunskapsbas att stå på.

 

Digital 1 timma

Pris medlem: Ingår (Se datum i kalendern)

Pris ej medlem: 13 500 kr

  • GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHETSUTBILDNING SME (SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG)

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om hållbarhetsbegreppet och dess olika dimensioner.

Du får en förståelse för och konkreta tips på hur du kan strukturera och utveckla hållbarhetsarbetet i din organisation.

 

Fysisk 3 timmar

Pris medlem: 12 000 kr

Pris ej medlem: 16 000 kr

 

  • OM AGENDA 2030

Utbildning inkl. workshop.

Om Agenda 2030 och de globala målen. Identifiera era mål kopplat till Agenda 2030.

 

Fysisk 3 timmar

Pris medlem: 12 000 kr

Pris ej medlem: 16 000 kr

 

  • GRUNDERNA I CIRKULÄR EKONOMI

I denna utbildning ger vi grunderna i den cirkulära ekonomin och de olika principerna för en cirkulär omställning. 

Cirkulär ekonomi handlar tillskillnad från dagens linjära ekonomi om att utnyttja resurser utan att skapa avfall. Med principerna för cirkulär ekonomi som vägvisare i er affärs- och verksamhetsutveckling kan ni utveckla och genomföra idéer som bidrar till er lönsamhet och utveckling samtidigt som ni arbetar mer hållbart.

 

Fysisk 2 timmar

Pris medlem: 10 000 kr

Pris ej medlem: 13 500 kr

WORKSHOPS

WORKHOP - PROCESSEN STRATEGISKT ARBETE

(GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHETSUTBILDNING SME (SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG)

Fysisk cirka 2 timmar

Pris medlem: 5 000 kr

Pris ej medlem: 7 500 kr

 

WORKSHOPS - GRUNDERNA I CIRKULÄR EKONOMI

  1. Identifiera era affärsmöjligheter

  2. Prioritera och utveckla affärsmöjligheter

  3. Ta fram en handlingsplan

 

Fysisk 2 timmar

1-3 workshop beroende på överenskommelse.

Pris medlem: 5 000 kr/workshop

Pris ej medlem: 7 500 kr/workshop

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

HÅLLBARHET I VARDAGEN

 

Inspirationsföreläsning för att skapa medvetna, engagerade medarbetare.

Föreläsningen tar på lättsamt sätt upp de stora dragen i Parisavtalet, Agenda 2030 för att sedan fokusera på vad du som privatperson kan göra i din vardag för att skapa en mer hållbar framtid för dig själv såväl som för klimat och miljö.

(Kan efterföljas av valfri workshop beroende på företagets mognad/ behov.)

 

FYSISK

Pris medlem: 8 000 kr

Pris ej medlem: 10 000kr

Fästpunkt 1
bottom of page