top of page
natalia-y-DIewyzpUbRc-unsplash.jpg

UTBILDNING & INSPIRATION

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Utbilding & Inpiraton

Som medlem i EMC har du tillgång till utbildningar och webinarier inom aktuella hållbarhetsområden. Dessa varierar i omfattning och innehåll beroende på våra medlemmars behov och de frågor som är aktuella för tillfället.
Medlemmar erhåller alltid 25% rabatt i de fall det förekommer en kostnad.
Hör av dig till oss om du har tips på aktuella ämnen att ta upp.

Image by Joanna Kosinska

UTBILDNINGAR

  • GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHETSUTBILDNING SME (SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG)

 

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om hållbarhetsbegreppet och dess olika dimensioner.

Du får en förståelse för och konkreta tips på hur du kan strukturera och utveckla hållbarhetsarbetet i din organisation.

 

Fysisk utbildning ca: 3 timmar

Pris medlem: 12 000 kr

Pris ej medlem: 16 000 kr

 

  • OM AGENDA 2030

Utbildning inkl. workshop.

Om Agenda 2030 och de globala målen. Identifiera era mål kopplat till Agenda 2030.

Fysisk utbildning ca: 3 timmar

Pris medlem: 12 000 kr

Pris ej medlem: 16 000 kr

 

  • GRUNDERNA I CIRKULÄR EKONOMI

I denna utbildning ger vi grunderna i den cirkulära ekonomin och de olika principerna för en cirkulär omställning. 

Cirkulär ekonomi handlar till skillnad från dagens linjära ekonomi om att utnyttja resurser utan att skapa avfall. Med principerna för cirkulär ekonomi som vägvisare i er affärs- och verksamhetsutveckling kan ni utveckla och genomföra idéer som bidrar till er lönsamhet och utveckling samtidigt som ni arbetar mer hållbart.

Fysisk utbildning ca: 2 timmar

Pris medlem: 10 000 kr

Pris ej medlem: 13 500 kr

 

  • KLIMATBERÄKNINGAR ENLIGT GHG-PROTOKOLLET

Kursen ger dig en grundläggande kunskap i klimatberäkning med utgångspunkt i GHG-protokollet. (Green House Gas - protocol)  En global standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp.

Digital utbildning ca: 2,5 timma

Pris medlem: Ingår (Se datum i kalendern)

Pris ej medlem: 13 500 kr

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR

Är ni behov av en utbildning för ledningsgruppen, hållbarhetsgruppen eller hela personalstyrkan? Kanske inom kommunikation, klimat, strategiplanering eller något helt annat? Vi tar fram en utbildning och anpassar budskapet utifrån er specifika frågeställning.

Begär offert

INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR

Inspirations föreläsning till konferensen, kick-offen eller frukostseminariet?

Vi ger er nya perspektiv på hållbarhetsfrågor, pratar om de senaste trenderna inom området och ger er tips på vad ni själva kan göra.

  • HÅLLBARHET I VARDAGEN

Inspirationsföreläsning för att skapa medvetna, engagerade medarbetare. Föreläsningen tar på ett lättsamt sätt upp de stora dragen i Parisavtalet, Agenda 2030 för att sedan fokusera på vad du som privatperson kan göra i din vardag för att skapa en mer hållbar framtid för dig själv såväl som för klimat och miljö)

(Kan efterföljas av valfri workshop beroende på företagets mognad/ behov.)

Föreläsning ca.1 timma

Pris medlem: 8 000 kr

Pris ej medlem: 10 000 kr

WORKSHOPS  – (PÅBYGGNAD UTBILDNINGAR

Vi arrangerar olika typer av workshops, och hjälper er att skräddarsy workshopen så att den passar er så bra som möjligt. Det kan handla om allt från workshop med ledningsgruppen för prioritering av hållbarhetsfrågor till workshops i samband med konferenser och företagsevent.

  • GRUNDLÄGGANDE HÅLLBARHETSUTBILDNING SME (SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG)

Workshop -”Processen strategiskt arbete”

Fysisk cirka 2 timmar

Pris medlem: 5 000 kr

Pris ej medlem: 7 500 kr

 

GRUNDERNA I CIRKULÄR EKONOMI

Workshops:

  1. Identifiera era affärsmöjligheter

  2. Prioritera och utveckla affärsmöjligheter

  3. Ta fram en handlingsplan

Fysisk 2 timmar

1-3 workshop beroende på överenskommelse.

Pris medlem: 5 000 kr/workshop

Pris ej medlem: 7 500 kr/workshop

PROCESSLEDNING INOM SPECIFIK HÅLLBARHETSUTMANING

EMC kan vara en oberoende processledare för att driva samverkan och få verkstad inom en specifik hållbarhetsfråga.

Detta kan göras som ett enskilt uppdrag eller i nätverksform, faciliterat av EMC.

 

Pris medlem: Timpris 900 kr (Begär offert)

Pris ej medlem: Timpris 1200 kr (Begär offert)

WEBINAR

Vi arrangerar olika typer av workshops, och hjälper er att skräddarsy workshopen så att den passar er så bra som möjligt. Det kan handla om allt från workshop med ledningsgruppen för prioritering av hållbarhetsfrågor till workshops i samband med konferenser och företagsevent.

Utbild
Inspirat
Workshop
Webinar
bottom of page