För närvarande är ca 150 företag och organisationer i Västsverige medlemmar i EMC. Dessa företag är:

A

Adven Sweden AB Logotyp
Kontakt: Andreas Lanneström, Försäljningschef
Hemsida: http://www.adven.se/se/
ADVEN är leverantör av skräddarsydda energilösningar och fjärrvärme i Finland, Sverige och Estland. Deras anläggningar bygger på helhetslösningar anpassade för kundens behov, vilket möjliggör tillförlitlig och kostnadseffektiv leverans av energiprodukter med låg miljöpåverkan.
Agenda Enviro Logotyp
Kontakt: Lennart Frisch, VD
Hemsida: http://www.agendaenviro.se/
Agenda Enviro AB är en regional och nationell aktör som samtidigt är en av Sveriges vassaste konsulter inom praktisk miljöjuridik, MKB och tillståndsfrågor, miljöbalken, periodiska besiktningar, miljöledning och ISO 14 001, miljörevision, energi och energikartläggningar, miljörådgivning och miljöutbildningar, förorenade områden, luft- och vattenvårdsfrågor samt avfall. Medarbetarna innehar certifikat såväl enligt ISO 19 011 som certifierad miljörevisor och som certifierad energikartläggare enligt Energimyndighetens regelverk. 
Anticimex AB Logotyp
Kontakt: Magnus Larsson, Byggnadstekniker
Hemsida: http://www.anticimex.com/sv-SE/
Anticimex säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, hjälper alla företag att få ett bättre brandskydd och arbetsmiljö, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper fastighetsägare att spara energi.
Kontakt: Mark Jansson Kragh, VD
Hemsida: http://www.arsizio.com/
Arsizio  levererar 3D-extrusionsteknologin som  möjliggör: →     10-40% Besparing av material och vikt →     10-80% besparing av energi I produktionen →     10-20% Högre effektivitet I värmeöverföring och solpaneler →     20-80% Lägre  produktionskostnad →     3D-tillverkning utan investeringar   3D-extrusion är 500-5000 ggr snabbare än 3D-printing. 
AW Urval Logotyp
Kontakt: Malin Brandqvist, Rekryteringskonsult
Hemsida: http://www.awurval.se/
AW Urval är specialister på att rekrytera chefer, ledare och nyckelpersoner i Halmstad, Halland och södra Sverige. Vi ser till att ni får in rätt person med rätt kompetens till företaget. Och vi gör det med garanti.

B

Kontakt: Claes Dahlgren, VD
Hemsida: http://www.lassabacka.se/fastigheterna_baleno.php/
Baleno Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter i den södra delen av Lassabacka. Bolaget är familjeägt av Claes och Karin Dahlgren.
Bauer Watertechnology AB Logotyp
Kontakt: Lars Hansson
Hemsida: http://www.bauer-wt.com/swe/
Med Bauer PipeJet vattenbehandlingsteknik installation genomgår vattensystemet energirenovering, energieffektivisering, kvalitetssäkring, samt uppnås lägre drift-, service- och underhållskostnader och hållbarhet i tappvattensystem, värmesystem, kylsystem och industrivattensystem. Bauer-tekniken kvalitetssäkrar vattenkvaliteten i vattensystem som därmed uppnår optimal drift och håller olika kostnadsposter nere på en minimal och ekonomiskt låg nivå samt upprätthåller miljötekniskt hållbart och energieffektivt vattensystem. 
Kontakt: Bertil Ivarsson, Bygg- och miljökonsult
Bildepån i Varberg Logotyp
Kontakt: Lars-Ivar Kollberg, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.bildepot.se/
Bildepån verkar i världens roligaste bransch nämligen bilbranschen, där vi vill förenkla våra kunders bilägande och vardag. Vi gör det med kompetens, teknik och ett stort hjärta. Tillsammans vill vi bygga ett Bildepån där kunderna trivs och där man vill jobba. 
BilMånsson Logotyp
Kontakt: Clas Månsson, VD
Hemsida: http://www.bilmansson.com/
Med en omsättning på närmre 300MKr är vi landets största och snabbast växande FordStore. Vi är även en av Europas ledande Mustang-återförsäljare. Vår högteknologiska anläggning som utöver försäljning även innefattar service och verkstad bjuder dig på en upplevelse utöver det vanliga. I anslutning till huset finns även vår miljövänliga biltvätt med återvunnet vatten.

C

Campus Varberg - Stiftare Logotyp
Kontakt: Ulric Björck, VD
Hemsida: http://campus.varberg.se/
Campus Varberg arbetar med efterfrågade utbildningar och har som mål att vara Mötesplats, Mäklare och Motor i regionen. Campus Varberg är idag Hallands största yrkeshögskola med tolv YH-utbildningar igång. Därutöver har vi nio högskoleprogram från fem olika högskolor. Totalt studerar över 1600 studenter på Campus Varberg. Tanken är att oavsett vilken utbildning man studerar ska man vara efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi arbetar väldigt nära näringslivet och Alexandersoninstitutet vilket gör att studenterna på Campus varberg har stora möjligheter till att få relevanta företagskontakter och delta i spännande föreläsningar och workshops.
Kontakt: Carl-Arne Pedersen, Hedersledamot
Bedriver konsultverksamhet inom energi-och miljö, samt affärsutveckling. Men det jag är mest stolt över är att jag var en av grundarna till EMC och var dess första styrelseordförande 2007 till maj 2012. Är sedan maj 2012 hedersmedlem i EMC. 
Kontakt: Jonas Möller Nielsen, Energi- och klimatkonsult
Hemsida: http://cascadaab.se/sv/
Cascada är ett företag specialiserat på konsultation inom främst växthus- och energiteknik. Företaget ägs och drivs av Jonas Möller Nielsen, som är hortonom med inriktning på växthusteknik. Cascada ger rådgivning till företag om teknik, upplägg av egenkontroll, energibesparing och energilösning, men utför även energikartläggningar, livscykelanalyser rörande t.ex. utsläpp av klimatpåverkande gaser, utredningar och tar fram beslutsunderlag åt organisationer och företag. 
Caverion AB Logotyp
Kontakt: Jonas Henricsson, Distriktschef
Hemsida: http://www.caverion.se/
Caverion är en av Sveriges ledande leverantörer av installation och service av fastighetsteknik och en totalteknisk samarbetspartner med fokus på energieffektiva lösningar. 
Kontakt: Ebbe Nordell, Energikonsult

Coop Varberg Logotyp
Kontakt: Göran Borg, VD
Hemsida: http://coopforumvarberg.se/
Coop Varberg bedriver livsmedelshandel via 3 butiker i Varbergs kommun. Föreningen äger och förvaltar även Galleria Trädgården i Varbergs centrum. Föreningens Coop Forum butik är en av landets mest miljövänliga butiker och vann 2014 EMC:s Energi och miljö pris. 
Kontakt: Hans Lindberg, VD
I am committed to help accelerate transformational change towards a sustainable future. Therefor I am engaged in several initiatives where entrepreneurial business ventures can be combined with community and cooperation based social innovation.   Konsult och debattör i omställningsfrågor. 
CSR Västsverige Logotyp
Kontakt: Johanna Stakeberg, verksamhetsledare
Hemsida: http://csrvastsverige.se/
Många har länge sagt att medvetna organisationer är morgondagens vinnare. Vi säger att den tiden redan är här. CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. Kort och gott handlar det om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för människa, miljö och samhälle. Idag är vi Sveriges största sektorsöverskridande CSR-nätverk och som förening verkar vi för att stärka våra medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete. Detta genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

D

Kontakt: Daniel Lundgren, Rådgivningschef
Hemsida: http://https://danskebank.se/privat/
Derome - Stiftare Logotyp
Kontakt: Mikael Frejdeman, Miljöchef
Hemsida: http://www.derome.se/
Deromegruppen har anor från 1946 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver andra och tredje generationen i ägarfamiljen Deromegruppen, som har utvecklats till Sveriges största familjeägda träindustri. Derome arbetar med hela kedjan – från skog till färdigt hus. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog blir till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. 
Kontakt: Per Hökfelt, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.diabgroup.com/Contact/
DIAB – A WORLD LEADER IN HIGH-PERFORMANCE COMPOSITE CORE MATERIALS. Diab has been at the leading edge of composite core material development for over sixty years, supplying a wide range of markets including marine, wind energy, transport, aerospace and industry. 

E

Kontakt: Petra Bosson, Marknad
Hemsida: http://www.eon.se/fordonsgas/
E.ON Biofor är den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas. Vi erbjuder bl.a. produkten Biogas 100 som är ett av de absolut renaste drivmedlen på marknaden. Målet är att utveckla hållbara transporter och vi arbetar för ökad andel biogas genom att vara involverade i allt från produktion och distribution till försäljning av fordonsgas. 
Kontakt: Gert Bengtsson, El och telekonsult

Effort Consulting Logotyp
Kontakt: Simon Strandvik, managementkonsult
Hemsida: http://www.effort.se/
Vi på Effort är managementkonsulter med inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med kunder som vill driva en mer hållbar verksamhet. Vi vill skapa smarta hållbara lösningar i samtliga delar av våra kunders organisation. Först när lösningarna blir en naturlig del i företags sätt att tänka kommer resultaten och effekterna. Det kan röra innovation, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, certifieringar, strategi, förändring, förbättring, lärande, problemlösning, riskanalys och lagbevakning. 
Kontakt: Christer Kilersjö, VD
Hemsida: http://www.eksta.se/
Eksta Bostad AB är ett av Kungsbacka kommun helägt bolag. Eksta bygger, äger och förvaltar lokaler, bostäder, samt serviceboenden i och utanför centralorten.
Kontakt: Jarl Nilsson, Energioptimering
Hemsida: http://www.elektro-emanuel.se/
Om ni vill spara energi, ring oss. Det personliga elbolaget som utför alla typer av elarbeten. Vi utför även energikartläggningar och som oberoende projektledare kan vi även hjälpa till med genomförandet av energisparentreprenaden. Vid ny- eller tillbyggnad hjälper vi till med energibalansberäkningar. Vi är sedan 2008 behöriga för alla typer av energideklarationer. 
Kontakt: Håkan Nilsson, Produktionschef
Hemsida: http://www.eliaexpress.se/
EliaExpress i Halmstad AB är ett modernt tjänsteföretag som erbjuder sina kunder, stora som små, kostnadseffektiva transport- och logistiktjänster inom områdena Bygg & Anläggning, Entreprenad, Avfall & Miljö, Industri & Lager samt Tunghantering. 
Kontakt: Pelle Swedberg, Utbildningskonsult
Hemsida: http://www.emc-specialisten.se/
Alla som arbetar med el och där det finns risk för elfara skall regelbundet utbildas så de har insikt i elfaran och kan behärska riskerna. EMC-specialisten utbildar ESA-14 i både öppna kurser eller kommer direkt till ditt företag.
Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB Logotyp
Kontakt: Ulrika Bjurklint, Energikonsult
Hemsida: http://www.efkab.se/
Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB (EFK AB) erbjuder kompetens inom projektering, projektledning, installationssamordning och provledare inom ventilation, el- och teleanläggningar, värme, sanitet, klimatisering samt styr- och övervakningssystem. Energiutredning, energiberäkning i VIP Energy och Belok och Bebo-processen.
Kontakt: Dan Bäckman, Ägare / Projektledare
Energi Triangeln erbjuder konsulttjänster inom energi- och installationsteknik. Våra tjänster är fokuserade på kundens behov och nytta för att åstadkomma den bästa helhetslösningen avseende funktion, energiprestanda, totalekonomi och miljöbelastning. Vi arbetar med kreativa projektmetoder och verktyg som kretsar kring kommunikation, modernt ledarskap och flexibilitet.
http://www.energitriangeln.se/
Kontakt: Lars-Erik Jansson, Energi- och affärskonsult
Lars-Erik Jansson har under 20 år arbetat med affärsutveckling av de "Gröna näringarna" och med ett fokus på förnybar energi där biogas har varit ett huvudämne. Genom sin bakgrund som ekonom på LRF Konsult kan han sätta siffror på dina affärsidéer och vara ett bollplank för att utveckla företaget och ett stöd vid kontakt med myndighet, bank och samarbetspartners. 
Engineering Force Sweden AB Logotyp
Kontakt: Gordon Strömfelt
Hemsida: http://www.engineeringforce.se/
Engineering Force Sweden AB är ett ungt teknikkonsultbolag med engagerade ingenjörer med lång erfarenhet av fordonsutveckling. De är experter inom systemering och optimering av elektrifierade drivsystem samt energilager i fordon så väl som stationära applikationer. Deras främsta kunder är fordonsutvecklare i Västsverige men de utför även projekt för europeiska kunder. De genomför strategiska studier för etablering och drift av såväl snabbladdning som destinationsladdning för elfordon samt utvecklar affärsmodeller för hållbar mobilitet.
Kontakt: Bo Edberg, Energikonsult
Vi arbetar med utredning, projektering, projektledning och besiktningar inom energiteknik och vvs-teknik.
http://www.epro-es.se/index.php
Kontakt: Hille Einarsdottir, Hållbarhetschef
Eson Pac utvecklar och producerar kompletta förpackningslösningar bestående av kartongförpackningar, bruksanvisningar, etiketter samt ytterligare kompletterande produkter och tjänster. 
http://www.esonpac.se/
Kontakt: Pär Börjesson, VD
Vi vågar säga att vi är specialister på att förverkliga våra kunders drömmar både när det gäller nytt hus eller en större renovering/tillbyggnad av befintligt hus. Vårt namn Etikhus är noga valt. Varje hus vi bygger blir början på en relation - mellan oss och köpare. En relation som vi månar om att vårda. För vi tror på att nöjda kunder ger nya kunder och kunder som kommer tillbaka. Det är den relationen och tanken som ryms i namnet och lägger grunden för vårt motto: Mer än ett hus.
http://www.etikhus.se/
Kontakt: Hans Ambjörnsson

Kontakt: Mats Bjurefalk

F

Kontakt: Daniel Spetz, Servicechef
Fabo är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun enligt ägardirektiven. I ägardirektiven fastslås att bolaget på affärsmässiga grunder skall främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara ett instrument för en social bostadspolitik. Bolaget skall verka för att integrera alla grupper av samhällsmedborgare och verka för ett mång-kulturellt samhälle.
http://www.fabo.se/
Kontakt: Linda Grönlund, Affärsutvecklare
Fair Photo Agency är en onlinebaserad agentur för hållbara företag och fotografer världen runt. Vi skapar en plattform för hållbara företag att kunna hitta rätt fotograf utan geografiska begränsningar, samt för fotografer att hitta passande fotouppdrag. Vår vision är att förändra konsumtionen världen över till att bli mer koncentrerad på hållbara varor och tjänster. 
https://fairphotoagency.com/
Kontakt: Jens Melin, Hållbarhetschef
Falkenberg Energi AB är det lokala energibolaget som ansvarar för elnät och fjärrvärme i Falkenberg samt driver elhandel. Vår affärsidé är att på ett affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar energi. 
http://www.falkenberg-energi.se/
Falkenbergs Sparbank Logotyp
Kontakt: Bengt-Olof Isaksson, Marknadschef
Hemsida: http://www.falkenbergssparbank.se/
Falkenbergs Sparbank är den enda banken med huvudkontor i Falkenberg, dessutom har vi kontor i Getinge, Ullared, Vessigebro och Ätran. Sedan 1865 är vi aktiva i samhällsutvecklingen i vår del av Halland. Vår vinst stannar i bygden och genom Framtidsbanken och sponsring ger vi tillbaka till samhället. Våra beslut fattas lokalt – styrelse och ledning finns här. Vi är många medarbetare med bred kompetens och vi har specialister inom juridik, spara, försäkring och lantbruk. Vi vill vara den bästa helhetsbanken, helt enkelt den enda bank du behöver. 
Kontakt: Christoffer Jönsson, Chef
Som komplett VVS-företag kan vi åta oss små som stora uppdrag inom rörläggeri, värmepump, sol, gas, olja, pelletsinstallationer och energibesparande åtgärder. Vår styrka ligger i att vi är små och starka. Just därför ser vi det som en självklarhet att vara flexibla och ge en god service.
http://www.fbgvarmeteknik.se/
Kontakt: Maria Johansson
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet bedriver även flera yrkeshögskoleutbildningar inom energi- och vindkraftområdet i Alingsås, Göteborg, Mölndal och Varberg.
http://www.folkuniversitetet.se/
Kontakt: Hanna von Bahr, Marknad
FordonsGas vision är att vi skall bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi bygger och driver i dagsläget 40 gastankstationer där vi säljer Sveriges enda Svanenmärkta drivmedel. Vi förser även tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för BiGreen - flytande fordonsgas för tunga transporter. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon och en ökad produktion och användning av biogas. FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och ägs sedan 1 december 2014 av Air Liquide. 
https://www.fordonsgas.se/
Kontakt: Magnus Persson
På vår bränsleanläggning hittar du ett urval av bränsle och vätskor från de ledande distributörerna på marknaden! Vårt sortiment består av Diesel, RME, Adblue, Bensin, LNG, LBG, DME, E85, Motorolja, Bromsolja, Spolarvätska, Vatten och Glykol.
http://fuelpoint.se/fuel-point.html

G

Kontakt: Gert-Arne Karlsson, VD
Avfallsmäklare - Tar hand om byggavfall på byggen samt hos privatpersoner och för vidare till olika sorteringsanläggningar. Tillhandahåller container och storsäck (big bag). 
Kontakt: Pelle Nilsson, VD
Vår affärsidé är att vara ett nischföretag i transportbranschen med stark inriktning på den franska marknaden med Skandinavien som bas.
http://www.gntransport.se/om-oss/om-gn-transport/
Kontakt: Henrik Alsén, Verksamhetsansvarig
Green Key Sverige ansvarar för två internationella miljömärkningar, Green Key och Blå Flagg. Green Key är en miljömärkning för logiverksamheter och konferensanläggningar och Blå Flagg är en märkning för stränder, hamnar och båtturism. Båda programmen finns i ca 50 länder och har internationellt fastlagda kriterier som syftar till att minska miljöeffekterna av verksamheten samt att regelbundet utbilda/informera sin personal och gäster rörande hållbarhetsfrågor. Green Key Sverige är ansvariga för arbetet i Sverige och Internationellt sköts märkningarna av Foundation for Environmental Education (FEE). 
http://www.greenkey.se/
Kontakt: Simon Strandvik, Miljökonsult
Vår vision är en hållbar besöksnäring! Greentime erbjuder rådgivning och föreläsningar med tema miljö och hållbarhet inom besöksnäringen. Vi hjälper evenemangsarrangörer, konferensverksamheter, hotell och eventbolag med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 

H

Kontakt: Hanna Plymouth, Ledarskapskonsult
H Plymouth Utveckling hjälper sedan drygt 10 år människor och företag att utvecklas inom FÖRSÄLJNING – HÅLLBARHET – LEDARSKAP – STYRELSEARBETE. För att företag och organisationer ska kunna utvecklas behöver människorna utvecklas både med kunskap och förändrade beteenden. Vi hjälper dig när du vill; Öka försäljningen; Starta ett hållbarhetsarbete; Få en motiverad personal; Få igång eller förbättra styrelsearbetet – allt på ett långsiktigt hållbart sätt. Jag ser till att du får de förutsättningar du behöver för att lyckas med det som är viktigt för dig och din organisation.
http://hplymouthutveckling.se/
Kontakt: Hans-Olof Nilsson, Energiexpert
H-O Enterprise AB startades 2005 och företagets inriktning/verksamhet är att investera i nyckelfärdiga vindkraftverk. Anskaffade vindkraftverk står i parker om flera vindkraftverk som tillsammans via ett driftbolag säljer producerad energi. Vi ansvarar också för administrationen av de flesta driftbolag där våra vindkraft är uppställda. Vi förvaltar och bevakar driften av vindkraftverken genom övervakningssystem och Internetuppkoppling. Vi säljer även andelar i utvalda vindkraftverk. I mars 2010 togs ett nytt vindkraftverk i drift vars produktion i första hand är avsedd för ”laddning” av elbilar.
http://www.hoenterprise.se/
Kontakt: Susanne Gustafsson, VD
Hallands Energiutveckling är ett Halmstadbaserat företag som har specialiserat sig på försäljning och installation av solcellsanläggningar. Företaget tillhandahåller allt från planering till installation av kompletta paketlösningar anpassade efter kundens behov. I vårt produktsortiment finns utöver färdiga solcellspaket även växelriktare, monteringsutrustning, solpaneler och övriga solcellsrelaterade produkter.
http://www.hallandsenergiutveckling.se/hem
Kontakt: Björn Alvengrip, VD
HallandsHamnar är en fullservicehamn med bred erfarenhet och kapacitet inom segmenten Recycling, Sågat virke, Containers, Pappersmassa, Bulk, RoRo, Biobränsle, Stål och plåt produkter, Flytande bulk, Textilmassa, Bilar, Projektlaster och Skogsprodukter.
http://hallandshamnar.se/
Kontakt: Helena Barany, Platschef
Halmstad Delivery AB är ett privatägt företag som grundades av Jean (Janne) Barany 1992. Företaget började med en skåpbil och med målet att hjälpa lokala företag med deras distribution och budkörningar. Det var Jannes engagemang för sina kunder som företaget formades och så småningom blev företagets hjärta – att alltid sätta kunden först.
http://www.halmstaddelivery.se/om-oss/
Kontakt: Jonas Svensson, Miljö- och kvalitetsansvarig
Halmstads flygplats är en cityflygplats endast 3,5 kilometer från Halmstads centrum. Förutom linjetrafik till Stockholm, Kalmar och Berlin samt charterflyg används flygplatsen för flertal samhällsviktiga insatser. Ambulansflyg, polishelikoptrar, brand och havsövervakning, räddningsflyg, andra former av bruksflyg samt Försvarsmakten utnyttjar regelbundet flygplatsens strategiska läge i sin verksamhet. För regionens invånare, myndigheter och företag innebär detta stora rese- och transportmöjligheter samt hög beredskap och trygghet.
https://www.halmstadcityairport.se/
Kontakt: Janne Torbjörnsson, VD
Kylservice, Kyl- och Värmepumpservice i Halmstad AB, är ett certifierat företag med mer än 25 års erfarenhet av kommersiell kyla, komfortkyla och värmepumpar. Vi sätter alltid kunden främst genom att erbjuda kompetens, service och trygghet till alla våra kunder.
http://kylservice.se/
Halmstads Näringslivs AB Logotyp
Kontakt: Karolina Davidsson, VD
Hemsida: http://https://www.halmstadsnaringsliv.se/
Halmstads Näringslivs AB är ett kommunägt bolag som jobbar med och för näringslivet. Vi brinner för att vi ska ha ett hållbart företagande på alla sätt i Halmstads kommun. Du kan vända dig till oss när du vill starta eget, när du vill utveckla, expandera eller etablera företag. Ingen fråga är för liten eller för stor.
Kontakt: Jonas Lagerqvist, VD
Vi är en bank som värdesätter personlig service och nära relationer. Vi har en heltäckande kompetens inom såväl privat- och företagsaffär, som inom kapitalförvaltning. Vi är starkt lokalt förankrade med stor beslutskraft och engagemang. Med vårt Klimatlån hjälper vi våra kunder att konvertera till förnyelsebar elproduktion.
https://www.handelsbanken.se/sv/
Kontakt: Lars Anebreid, Konsult
Utbildning och information  om miljö och energieffektivisering. 
HEM - Stiftare Logotyp
Kontakt: Monica Karlsson, VD
Hemsida: http://www.hem.se/
HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) verkar i och runt Halmstad, invånarna här betyder allt för oss. Vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att ta hand om avfall, återvinning, fjärrvärme, fjärrkyla och elleveranser - både nu och långt in i framtiden.
HFAB Logotyp
Kontakt: Ulf Johansson, Affärsutcklare/Kommunikationschef
Hemsida: http://www.hfab.se/sv/
Halmstads Fastighets AB (HFAB) ägs av Halmstads Kommun genom Halmstads Rådhus AB. Bostadsbolaget omsätter drygt 700 miljoner kronor och har cirka 100 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 10 000 lägenheter och lokaler, värderas till cirka tio miljarder kronor. 2014 uppförde HFAB Sveriges första flerfamiljhus med plusenergiteknik vilket innebär att fastigheten producerar mer energi per år än vad fastighet och hyresgäster förbrukar. 
Kontakt: Heinz Martini, Miljö- och kvalitetsansvarig
Mölndals Lastbilscentral bildades 1940 och Haga Lastbilscentral såg dagens ljus 1948. För att på ett effektivare sätt kunna möta marknadens ökade krav i form av tex. Kvalitets och miljöarbete, it-utveckling samt allmänt ökad spetskompetens, enades de bägge företagen om att genom fusion slå sig samman. HML är en ekonomisk förening som ägs till 100 % av sina 100 delägarföretag. Tillsammans förfogar vi över 200 enheter.
http://www.hmllbc.se/start.html
HMS Industrial Networks AB Logotyp
Kontakt: Katarina Lekander, Q/S Manager
Hemsida: http://www.hms.se/
HMS Industrial Networks is a global provider of communication technology for industrial automation.

HMS develops and manufactures solutions for connecting automation devices and systems to industrial networks under the eWon, Anybus and IXXAT brands.
Kontakt: Ove Henningsson, Fastighetschef
Hotel Tylösand är designat för möten, rekreation, nöjen och konstupplevelser. Här erbjuds obegränsade möjligheter att mötas och konferera i kreativ miljö med 230 rum, 32 konferenslokaler, restauranger, barer, konstgalleri och spa med stort utbud av träningspass och behandlingar. 
http://www.tylosand.se/
Kontakt: Lise-Lotte Yngstrand, Styrelse

Kontakt: Susanne Paulsson, Projektledare
Hushållningssällskapet Halland är en gammal landsbygdsorganisation med fokus på landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar över hela Halland och erbjuder tjänster inom en rad område såsom: småföretagande, miljö- och klimat, energi, livsmedel från jord till bord, växtodling, skogsfrågor, hästverksamhet och besöksnäring bland mycket annat. Vårt arbete kännetecknas av närhet till kunden, hållbar utveckling och en verksamhet som är kunskapsdriven och ledande inom sina område. Organisationen drivs utan vinstintresse.
http://hushallningssallskapet.se/
Kontakt: Anna Cregård, Universitetslektor
Akademin för teknik, ekonomi och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad, erbjuder akademisk utbildning med fokus på ekonomi, affärsutveckling, hållbar utveckling, teknikutveckling, energi och miljö, från grund- till forskarnivå. Internationellt utbyte är en viktig del av verksamheten, som även kännetecknas av nära samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv. 
http://hh.se/

I

Kontakt: Carina Sundqvist

J

Kontakt: Jonas Ottosson, Chef
JOINME startades 2007 av Jonas Ottosson. Företaget har för avsikt att hjälpa båtägare med vinterförvaring, underhåll, service, byte och montering av utrustning. Under sommaren 2016 monterades en av Hallands största takmonterade solcellsanlägningar.
http://www.joinme.se/

K

Kontakt: Anna Hirell, Arkitekt
1988 startade Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg. Idag är vi över 150 medarbetare i Göteborg, Stockholm, Malmö, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund och Oslo. Som ett av Sveriges största arkitektkontor, och med stora ambitioner, är vår målsättning att knyta till oss de bästa medarbetarna. Det finns en väldigt bra och unik dynamik och stämning på våra kontor som vi även fortsatt ömt ska vårda – Krook & Tjäder-andan.
http://tjader.se/om-oss/om/om-krook-tjaeder
Kontakt: Per Nilsson, Anläggningsansvarig
Kuskatorpet AB är ett familjeföretag som omsätter 52 miljoner med drygt 25 år i återvinningsbranschen och ett 30-tal medarbetare. Bolaget är numera innehavare av ett stort miljötillstånd i A-klassen vilket innebär att vi nu satsar på att bli ett komplett återvinningsföretag och därmed hantera all sorts avfall.
http://www.kuskatorpet.se/

L

Laholmsbuktens VA Logotyp
Kontakt: Lars-Gunnar Johansson
Hemsida: http://www.lbva.se/
Laholmsbuktens VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm.
Kontakt: Stefan Lundström, VD
Vår vision är att vi, i framtiden, ska vara det mest attraktiva boendealternativet i Laholms kommun. Därför koncentrerar vi nu alla krafter på maximal kundnytta i alla lägen, där allting som är till nytta för dig, som kund, ska vara möjligt att genomföra.
http://www.laholmshem.se/
Kontakt: Lars Tirén, Energikonsult
Konsultföretag med inriktning på energieffektivt byggande. Projektledning, utbildning och bokutgivning. Allt med inriktning på energieffektivisering.
Kontakt: Hans Lillhage, Verksamhetskonsult
Ett gemensamt mål som alla kan enas om är en förutsättning för samsyn och utveckling. Erfarenheten visar att det är av största vikt att alla drar åt samma håll för att skapa långsiktig god utveckling. Jag hjälper er dit med delar av processen eller är med på hela resan.
http://www.lillhagekonsult.se/
Kontakt: Bibi Lindeberg
Lindebergs Fastigheter , som startade 1965 äger och förvaltar såväl hyresfastigheter som kommersiella fastigheter men bara i Varberg.
Kontakt: Carl Sande, Chef
Ett lokalt och kundägt bolag som bidrar till ökad trygghet genom att tillhandahålla bank- och försäkringstjänster, bistå med skadeservice och skadeförebyggande arbete. Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom vårt samhällsengagemang som fokuserar på att förebygga brott, skador och olyckor samt främja hälsa och miljö.

M

Kontakt: Mats Rydholm, VD
Företaget förvaltar och äger tillsammans med olika samarbetspartners, ett flertal centralt belägna fastigheter med lägenheter, butiker och kontor. All nybyggnation genomsyras av ett väl genomarbetat miljötänk och med devisen ”Fastighetsvisioner i Varberg” vill vi tydliggöra vad Maleryd står för; ett kreativt tankesätt och en vilja att vara delaktig i arbetet med att utveckla Varberg.
http://maleryd.se/om-maleryd/presentation/
Kontakt: Mathias Gustafsson, VD
Hemsida: http://www.mantum.se/
Mantum Holding AB är en koncern inom transport och logistik med verksamhet i dotterbolagen Mantum Logistics, Mantum Entreprenad, KGC och Mantum Special. Vi utmanar branschexpertis och invanda mönster. Vi förenklar, förbättrar och skapar nya kreativa lösningar på de behov och utmaningar som finns hos våra kunder, vår omvärld och för miljön. Vår vision är att år 2020 inneha marknadsledarskapet inom de segment som vi är verksamma i. Mantum Holding AB omsätter för närvarande 550 Mkr. Vi är idag cirka 50 anställda med 400 sysselsatta. 
Kontakt: Jimmy Carnelind, Advokat
MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt är de 175 medarbetare, varav 125 är jurister. MAQS utsågs i klientbarometern 2015 till Sveriges mest moderna och proaktiva advokatbyrå i kategorin större advokatbyråer. 
Kontakt: Martin Andersson, VD
Marknad Varberg är Varbergs kommuns avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling. Marknad Varberg marknadsför och utvecklar Varberg som en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i. 
https://maqs.com/
Kontakt: Per-Olof Andersson, VD
Markplanering har varit med och format den yttre miljön i och kring Varberg sedan 1975. Vårt gedigna hantverkskunnande syns både i allt från privata trädgårdar till gröna miljöer runt offentliga byggnader. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Med professionalitet och lyhördhet får vi nöjda kunder – vi bygger grönt för ett ökat välbefinnande. 
http://www.markplanering.se/
Kontakt: Hanna Lind, Miljökonsult
MiljöNavigatören Väst är ett halländskt företag med bas i Varberg. Vi verkar för ett ansvarsfullt företagande, en högre kunskapsnivå och en renare värld. MiljöNavigatören kan hjälpa till med allt från övergripande strategier till genomförande. Vi stöttar er i att driva ert hållbarhetsarbete framåt, utbilda er personal och driva igenom olika typer av certifieringar. Vi hjälper er gärna att utveckla strategier för både intern och extern kommunikation.
http://miljonavigatoren.se/
Kontakt: Martin Asklöf, VD

Kontakt: Tommy Zryd, VD
MTA Bygg och Anläggning är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i hela Halland och norra Skåne. Vi förespråkar arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer som utgångspunkt för framgångsrika affärer. Vi har sedan verksamhetsstarten 2010 arbetat för att skapa en attraktiv och positiv företagskultur med övertygelsen om att arbetsglädje och trivsel skapar kostnadseffektivitet och lönsamhet. Vi är utsedda till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser både 2014 och 2015. 
http://www.mtabygg.se/
Kontakt: Lennart Svensson, Chef
Murtans Trafikskola har anor sedan 1927, långt innan bilen gjorde sitt riktiga genombrott. Vi gör allt för att ligga först när det gäller utbildning, teknik och kunskap. Vi blev till exempel först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning!
http://www.murtans.se/
Kontakt: Glenn Månsson

N

Kontakt: Leif Persson, Affärsutvecklare

Kontakt: Markus Svensson, VD
Familjeföretaget Nyedal har varit verksamma inom Bygg & Utveckling i Halmstad sedan 80-talet. 2007 grundades Nyedal Solenergi som numera är verksamma över hela Sverige och har ansvarat för några av Sveriges mest prestigefyllda solcellsinstallationer. Hållbarhet ligger i fokus för företaget och vi låter oss inte lockas av mindre hållbara alternativ med högre vinstmarginal. Nyedal jobbar med allt från mindre anläggningar till solcellsparker. 
http://www.nyedalsolenergi.se/

O

Kontakt: Jan-Olof Larsson, Avdelningschef
Familjeföretaget AB Oscar Hanson med ca 100 anställda, är en heltäckande VVS & Kyl-installatör inom entreprenad och service. Vi skapar kundnytta genom att ta fram åtgärdsplaner, där vi i totalentreprenader kan ta hela ansvaret, från konstruktion, installation, driftsättning till utvärdering. Innehållet i åtgärdsplanerna verkar för att minska årlig energi- och driftkostnad samt förbättra och säkra funktion och komfort. Detta bidrar till en positiv miljöpåverkan. 
http://www.ohvvs.se/

P

Kontakt: Sara Bergström, Projektchef

https://peabbostad.se/
Kontakt: Anna Jensen, VD
Petterssons Miljöåkeri AB är ett familjeföretag i tredje generationen och har sedan 1965 arbetat med avfall. Företaget verkar i Halland med omnejd. Vi erbjuder återvinningstransporter, slamsugning och containerreparationer
http://www.petterssonsmiljo.se/
Kontakt: Roger Thuresson, Chef
Vi har varit i branschen i mer än 50 år och är ett av Hallands största byggföretag. Vi räknar på och utför alla slags byggnadsarbeten, allt ifrån små servicearbeten till byggnation av villor, flerfamiljshus och industrier. Företaget är certifierade passivhusrådgivare och följer Svensk Miljöbas och Povel. Vi bygger åt kommun, landsting, industri, privatkunder, lantbruk med mera samt har en avdelning för service och försäkringsjobb. Vårt arbete präglas av kvalitets- och miljötänkande. Vi arbetar huvudsakligen i Falkenberg, men sträcker oss även till Varberg och Halmstad. 
http://www.phbygg.se/
Projektengagemang projektledning AB Logotyp
Kontakt: Ola Andersson
Hemsida: http://www.projektengagemang.se/
Arbetar med byggprojektering (arkitektur och konstruktion), projektledning, besiktning, kalkyler m.m
Kontakt: Tobias Andersson
PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Vår vision är att bidra till ett väl fungerande företagande som inger förtroende.
https://www.pwc.se/

R

Kontakt: Ann-Mari Bartholdsson, Avdelningschef
Region Halland har det statliga uppdraget att verka för utveckling och tillväxt i regionen. Region Halland arbetar bland annat med näringslivsfrågor, förutsättningar för en innovativ region, entreprenörskap, kompetens och arbetsmarknad. I Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 prioriteras tre styrkeområden, besöksnäring, hälsoinnovation och grön tillväxt. 
http://www.regionhalland.se/
Kontakt: Johan Rundstedt, VD
RenviTend AB hjälper dig att ta dina anbud till nästa nivå vare sig du skall lämna in ditt första eller hundrade., att utveckla er så ni blir bättre och vinner fler upphandlingar!
http://www.renvitend.se/
Kontakt: Björn Linde, VD
Ringhals är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel av all el som används i Sverige
https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/

S

Kontakt: Roland Alexandersson, Chef
På Sandbolet har vi en örtagård samt ett orangeri där man kan se växter året om. Vi har utställningar samt ordnar dessutom kurser och föreläsningar. 
http://sandbolet.com/
Kontakt: Mikael Olson, Kontorschef
Vi är en relationsbank som med personlig service och lokalt engagemang bygger långsiktiga relationer med såväl privat- som företagskunder. Vi har ett heltäckande bankerbjudande med allt från företagsfinansiering till kapitalförvaltning. Miljöfrågor och hållbarhet är något som vi brinner för och ständigt arbetar med i SEB.
https://seb.se/kundservice/hitta-bankkontor/seb-i-varberg
Kontakt: Hanna Berggren, Hållbarhet
SEE U hjälper företag att utveckla ett effektivt och lönsamt miljöarbete. Detta gör vi genom att erbjuda ett antal olika tjänster inom miljöområdet men arbetar idag främst med införandet av miljöledningssystem hos företag. Vi arbetar främst med Miljödiplomering men även med ISO 14001 och 9001.
http://www.seeu.se/
Kontakt: Anita Skoogh, Personal
Vi använder bara råvaror av högsta kvalitet. Vi väljer helst produkter från naturens eget skafferi: mjölk, bär, nötter, choklad och havre. Men viktigast av allt: Gräddglass ska göras av äkta grädde. Sorbet ska vara fri från mjölk och fett. Så har vi gjort sedan vi startade glasstillverkningen 1961.
http://www.siaglass.se/
SKANSKA Logotyp
Kontakt: Anna Källström, Distriktschef
Hemsida: http://www.skanska.se/
Skanska grundades 1887. Vi finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA. Vår säkerhetsvision är noll olyckor. Mer än två tredjedelar av orderstocken i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan, vår egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad vi menar med grönt byggande
Kontakt: Annica Carlsson, Advokat
Splendid Advice är en innovativ affärsjuridisk byrå med fokus på engagemang, proaktivitet och kostnadsmedvetenhet. Med ett mångfacetterat nätverk av skickliga samarbetspartners förenas personlig service och flexibilitet med erfarenhet och bredd. För mer framgångsrika affärer erbjuder Splendid Advice dig och ditt företag en konstruktiv och tydlig affärsjuridisk rådgivning. 
http://splendidadvice.se/
Kontakt: Carolina Skogsberg, Platschef
Stena Recycling är ett återvinningsbolag och ingår i Stena Metallkoncernen. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar vi avfall från samtliga branscher i näringslivet, sjukvård och kommuner. Vi erbjuder även relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning och säkerhetsrådgivning. 
http://www.stenarecycling.se/
Kontakt: Roger Bergström, Chef / Produktutveckling
Stora Enso är en global nytänkare inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Målet är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
http://www.storaenso.com/
Kontakt: Niklas Sandin, Ny ägare
STÄDAB strävar efter att vara miljömedvetna, genom val av bilar, eco drive, rätt kem och strikt dosering.  Förutom städning kan vi erbjuda tjänster som kaffemaskiner, entremattor, fruktkorgar, inköp och leverans av förbrukningsmatrial
http://www.fbg-stadab.se/index.php
Kontakt: Emma Liedman, Konferensvärdinna
Det lilla skogsbolaget med det stora samhällsansvaret. Vi driver Hjortseryds Konferens o Vildmark på gränsen emellan Halland och Småland. En liten exklusiv anläggning för konferenser och festarrangemang. Vi har eget viltslakteri, serverar bara viltkött och fisk från närområdet. Självförsörjande på solel. Hjälper till med finansiering av ett skolprojekt på Filippinerna för utsatta barn och självklart är vårt skogsbruk miljöcertifierat. Vi gynnar det lokala näringslivet genom att använda lokala samarbetspartners och företagstjänster. 
http://hjortseryd.se/
SWECO Management AB Logotyp
Kontakt: Petter Gustafsson, Gruppchef / Projektledare
Hemsida: http://www.sweco.se/vart-erbjudande/
Till Sweco ska du komma med höga förväntningar. Vi lovar nämligen att vara din allra mest engagerade och närvarande samarbetspartner. Det ska vara enkelt att ha med Sweco att göra och vi kommer att anstränga oss för att förstå dina behov bättre än någon annan. Vi lovar också att se till att du får exakt den kompetens som situationen kräver. Vilken utmaning du än har, förvänta dig att Sweco kan lösa den.
Kontakt: Anna Altner, Projektledare
Swt Development erbjuder spetskompetens i entreprenörskap. Tillsammans med kund driver vi utvecklingsprojekt med målsättningen att nå snabb kommersialisering Vårt fokus är främst framtidens förnyelsebara material och dess produktionsprocesser. Målsättningen är att så snabbt som möjligt etablera affär och detaljerna kan utvecklas med vägen
http://swtdevelopment.se/
Kontakt: Bjarne Johansson, Programmerare
Vinnare av Varbergs Kommuns Miljöpris. Innovatörer inom teknisk fastighetsdrift, vänd dig till oss om du vill veta mer om hur du kan spara energi. 
http://www.systeminstallation.se/
Kontakt: Torgny Berntsson, Ägare
På västkusten, där havet möter naturreservaten, hittar ni Säröhus. Med detta unika läge kan ni konferera i en lugn harmonisk miljö ett stenkast från Göteborg. Ett personligt och anrikt hotell där privat- och konferensgäster trivs. Välkomna!   
http://www.sarohus.se/
Kontakt: Tommy Karlsson, VD
Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholm och delar av Båstad kommun. Vi bedriver även småskalig produktion och utför energirelaterade tjänster i södra Sverige. Vi är ett kundägt företag och våra kunder är privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning. Samarbete utgör en viktig komponent för vår service. Vi har partners inom flera områden, inte minst till stöd i utvecklingen inom grön energi. Och vi är aktiva i branschens olika organ för att ta till oss det bästa från vår omvärld.
http://www.sodrahallandskraft.se/
Kontakt: Urban Blomster, Affärsutvecklingschef
Södras verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet genom råd och stöd för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk samt att bidra till en marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Virket från skogsgårdarna förädlas i Södras industrier till sågade och hyvlade trävaror,  interiörträprodukter, biobränsle samt massa för avsalumarknaden. Södra satsar målmedvetet på innovation för att utveckla nya produkter baserade på den förnybara virkesråvaran. 
https://www.sodra.com/

T

Kontakt: Nada Ometlic, Arkitekt
Tengbom är ett av Sveriges ledande arkitektföretag med kontor på tolv orter i Sverige och Finland. Vi sysselsätter ca 550 arkitekter, projektledare, stadsplanerare, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer. Med denna kompetens är vi ett av de största arkitektföretagen i Norden. På Tengbom i Halmstad är vi 8 medarbetare. Tengboms affärsidé är att erbjuda våra kunder kvalificerade, kreativa och kostnadseffektiva arkitekt- och projektledningstjänster inom våra fem affärsområden. Tengbom har bedrivit framgångsrik verksamhet sedan företaget grundades 1906. Vi är stolta över vår långa tradition liksom över de många kvalificerade uppdrag företaget genomfört genom åren.
https://tengbom.se/
Kontakt: Petri Heikkinen, VD
Vi har varit verksamma inom solenergibranschen sedan 1991. Vi gjorde vår första solvärmeinstallation 1991 och solcellsinstallation 1994. Genom åren har vi hjälpt över 1000 fastighetsägare att skapa en egen miljövänlig energikälla. Vi förser den nordiska marknaden med "know-how" och material för nyckelfärdiga anläggningar för solenergi. Företaget är familjeägt. 
http://www.tenstarsolar.se/
Kontakt: Hatidza Behaderovic, Arkitekt
TikiUna Arkitektkontor grundades 2011. Kontorets ambition är att med stor lyhördhet förstå kundens önskemål och i en nära kontakt med den skapa arkitektur som bidrar till ett humanitärt och hållbart samhälle. Vi erbjuder tjänster som innefattar allt från första idéskissen till att ta fram kompletta handlingar för bostads- och fritidshus, kontor mm. Dessutom jobbar vi över olika skalor och med olika kunder, vilket är en fantastisk grund för att kunna inspireras och att inspirera! 
Kontakt: Maria Johnsson, ISO-konsult
Tillväxtbyrån stöttar företag i att driva och utveckla ett strukturerat och effektivt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som bland annat innefattar implementering, utveckling och revision av ledningssystemen ISO 14001, ISO 9001, Miljödiplomering och OHSAS 18001. 
https://www.tillvaxtbyran-isokonsult.se/
Tobias Jansson - CircularEconomy.se Logotyp
Kontakt: Tobias Jansson
Hemsida: http://www.circulareconomy.se/
Tobias Jansson föreläser och skriver om cirkulär ekonomi och leder innovationsprocesser i cirkulär riktning hos företag och andra verksamheter. Tobias har hållit fler än 100 föreläsningar och workshops för uppdragsgivare som Vinnova, ICA, Almi, Chalmers tekniska högskola och flertalet kommuner och regioner. Alltid visionärt, inspirerande och uppdaterat.
Kontakt: Teddy Eriksson, VD
Tomal AB är ett ingenjörs- och verkstadsföretag i Vessigebro, utanför Falkenberg, som tillverkar och säljer kundanpassade doseringsanläggningar inom miljöteknik. 70% av leveranserna går på export till mer än 40 länder. 
http://www.tomal.se/
Kontakt: Peter Larsson, VVS-konsult
Rådgivande specialister inom VVS, energi och inneklimat. Vi engagerar oss gärna i allt som rör fastighetens tekniska välmående. Det kan handla om att ansvara för VVS-projektering vid ny- eller ombyggnad till att utvärdera och energieffektivisera befintliga anläggningar. Vi kan också tillhandahålla tjänster inom fastighetsdokumentation, digital dokumenthantering. 
http://www.tqi.se/
Kontakt: Lars Quander, VD

http://www.transportcentralen.se/
Kontakt: Göran Svensson
Tvååkers Solenergi startade när kärnkraftsomröstningen ägde rum. På nittiotalet kom det självbyggarsatser för solfångare som jag höll kurser i på Vuxenskolan. År 2000 byggde jag och drev Skummeslövs Ekocamping i 10 år. För tillfället har jag mest förfrågningar på solceller, medan solfångare för varmvatten är en marginell del av verksamheten.
http://www.lesol.se/aterforsaljare/sverige/hallands-lan/tvaaker-tvaakers-solenergi/

V

Kontakt: Ulrika Simonsson, Hållbarhetschef
Much is made of the importance of sustainability in fashion. It’s a responsibility that starts with the sourcing of materials and ends with creating a mindful attitude to consumption for our customers. By eschewing the concept of fast fashion and focusing on conscious production cycles we can really make a difference.
https://www.vagabond.com/se/About-us/Our-Story/
Kontakt: Björn Sjöström, VD
Vi finns med dig hela dagen, från det att du sätter på frukostkaffet till dess att du tittar på tv på kvällen och kanske avslutar men en bra bok i sänglampans sken. Däremellan märker du av oss genom gatubelysningen, när du surfar på internet, värmen i skolan, på jobbet och hemma och genom smidigt fungerande telefoni. Vi finns med dig dygnet runt - för både nyttans och nöjets skull. Dessutom alltid med miljön i fokus.
http://www.varbergenergi.se/?id=1484
Kontakt: Jochum Bernéus, VD
Varberg Event är företaget som ser till att konferensen, kongressen, festen, mässan, evenemanget, konserten eller mötet blir så bra som möjligt. Vi som arbetar på Varberg Event älskar att fixa, trixa, planera, fundera – och att överraska! Så vare sig ni är fem, femtio eller femhundra personer är ni varmt välkomna till oss för Ert nästa möte. 
http://www.varbergevent.se/index.php
Kontakt: Inger Malmberg, Styrelse
Varbergs Bilpool vänder sig till varbergsbor som vill hyra bil utan att äga en egen. Det är både smart, ekonomiskt och miljövänligt. Genom ditt medlemskap får du hyra, med ditt medlemskort som bevis , en bil till ett reducerat pris från vår samarbetspartner, Heimroths Biluthyrning. Medlemsavgiften är endast 150 kr/år. 
http://www.varbergsbilpool.se/
Varberg Bostad - Stiftare Logotyp
Kontakt: Ulf Hofstedt, VD
Hemsida: http://www.varbergsbostad.se/
Varbergs Bostad är Varbergs största bostadsbolag med fler än 5000 hyreslägenheter i och utanför tätorten. Varbergs Bostad är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs av Varbergs kommun. Som en aktiv aktör i Varbergs kommun är vi med och formar framtidens boende utifrån livskvalitet, miljö och hållbarhet.
Kontakt: Martin Rylander, VD
Vi har i uppdrag att genomföra kommunens byggprojekt av lokaler. Att utveckla och vårda de kulturfastigheter vi äger ser vi också som en viktig uppgift. Vi arbetar mot att öka andelen miljöbyggnationer och att vara en del i Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt
http://www.varbergsfastighets.se/
Kontakt: Marie Svensson, Revisor
Vår affärside är att driva en revisionsbyrå där vi utför revisionsarbete samt tillhandahåller ett flertal kringtjänster som gör att vi kan erbjuda våra kunder en helhetslösning vad det gäller administration och ekonomi – från löpande bokföring till färdig revision under ett tak.
http://www.revisionsbyran.se/om-oss/
Kontakt: Per Richardsson, VD
Varbergs Sparbank var med och stiftade EMC 2007. Vårt miljöarbete är en del av vårt samhällsansvar. Samhällets intresse för miljöfrågor har ökat på senare tid, både globalt och inom Sverige, men på Varbergs Sparbank har vi arbetat aktivt med att ta vårt miljöansvar i många år. Varbergs Sparbanks rötter går tillbaka till 1836 då banken bildades. Drivkraften var att bidra till en positiv samhällsutveckling. År 2008 skaffade vi en miljöcertifiering och vårt miljöarbete fortsätter ständigt genom att vi försöker minska vår energiförbrukning, resa mindre och smartare, ställer krav på leverantörer och mycket mer. Se vår film Energifokus för att få veta mer om vårt miljöarbete.
https://www.varbergssparbank.se/
Kontakt: Lennart Börjesson, Hållbarhetschef
Varbergs Taxi bildades 1983, men med anor ända sedan hästdroskornas tid. Vi utför olika typer av person- och godstransporter med våra 40 fordon. Dygnet runt, året om arbetar vi med moderna fordon och den senaste tekniken för att säkert och miljövänligt ta dig till ditt mål. Företaget är miljöcertifierat sedan 2011 enligt Säker Grön Taxi som är baserat på ISO 14001. 
http://www.varbergstaxi.se/
Kontakt: Björn Fahlgren, VD
Medlemsägt elbolag med kontor i Veddige. I bolagets verksamhet ingår ägande och drift av elnät, elhandel samt förnyelsebar elproduktion från både sol-, vind och vatten. 
https://vbgelkraft.se/
Kontakt: Måns Holst, Energiexpert
Förnybar energi är det enda alternativet i framtiden. Vi hjälper dig att nå 100 % förnybar energi med hjälp av vårt utbufd inom vindkraft, solenergi och biogas.
http://www.vicell.se/
Kontakt: Margareta Björksund, VD
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB säkerställer att du som bor och arbetar i Varberg och Falkenberg har tillgång till gott, rent och friskt dricksvatten i kranen. Vi ser också till att ditt avfall tas omhand på bästa sätt, både ditt hushållsavfall och det du lämnar på återvinningscentraler. 
http://www.vivab.info/
Kontakt: Sten Eriksson, VD
Vi på Votab har många års erfarenhet av värme och installation.
Vi skräddarsyr en lösning efter just dina behov. Vi hjälper dig med allt från projektering och ritning till professionell montering, service och support. Vi jobbar med såväl stora som små fastigheter.
http://www.votab.se/

W

Kontakt: Christer Persson, VD
Walters Bildelar grundades 1966 av Walter Persson och nu är tredje generationen på väg in i företaget. Vi har på de senare åren expanderat kraftigt för att i dag sysselsätta 30 personer. Sedan år 1999 är vi tredjepartscertifierade vad gäller kvalitet och miljö-styrning av verksamheten. Genom detta har vi utvecklat företaget, till att i dag klara de krav som ställs av bl.a. kunder, leverantörer, lagar och förordningar. Vi är väl medvetna om att vi arbetar inom en miljöbelastande verksamhet samtidigt som vi är måna om att kunna återanvända så mycket som möjligt från utrangerade bilar. Genom detta sparar vi på jordens resurser. 
http://www.waltersbil.se/
Kontakt: Artur Potocki, VD
WekuData består av hängivna medarbetare med mål att du som kund bara ska behöva komma ihåg ett enda nummer när du behöver hjälp inom IT-området. Vi har kompetens inom flera områden alltifrån hosting, bredband, affärssystem, IP telefoni, och online backup. Vi statsar stenhårt på miljön, med blandannat en fordonsflotta med bara el-bilar och taket fullt med solceller. 
http://www.wekudata.se/
Kontakt: Rudolf Laurin, Advokat
Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med 190 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv. På Wistrand delar vi övertygelsen att lyhördhet och djup kunskap om våra klienters verksamheter och branscher är nyckeln till långa och framgångsrika relationer. Vårt erbjudande omfattar spetskompetens inom samtliga affärsjuridiska områden.
http://www.wistrand.se/
Kontakt: Tomas Wohlin, VD
Wohlins Fryshus Logistik AB ägs och drivs av Roger och Tomas Wohlin, affärsidén är att serva livsmedelsproducenter och säljagenturer inom livsmedelsbranschen med fryshusutrymme och transportlogistik. Vi arbetar energi- och miljösmart med att tillgodose våra kunders behov så att de kan lägga kraft på att öka intäkterna i förhållande till logistikutgifterna.
http://wohlins.se/
WSP Logotyp
Kontakt: Petra Sörman, Miljökonsult / Hållbarhetskonsult
Hemsida: http://www.wsp-pb.com/sv/WSP-Sverige/
WSP är det globala konsultföretag med den lokala förankringen. Vi har varit verksamma i regionen i över 50 år och på WSPs kontor i Halmstad och Varberg arbetar över 70 personer inom miljö och hållbarhet, infrastruktur, stadsplanering samt hus & industri. Arbetet sträcker sig över hela kedjan från utredningar och projektering till genomförande och förvaltning. Som aktiv medlem i Energi- och MiljöCentrum, EMC, delar och utbyter WSP erfarenheter i miljö och hållbarhetsfrågor med övriga medlemsföretag.
Kontakt: Johan Gustafsson, Miljö- och kvalitetsansvarig
Wästbygg är ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi utvecklar och bygger logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och bostadshus. Våra kontor finns i Göteborg, Borås, Stockholm, Malmö, Varberg och Jönköping men vi är verksamma över hela landet. Via vårt dotterbolag Logistic Contractor finns vi även representerade i Norge och Danmark. 
http://wastbygg.se/miljo/Hallbarhet/Sidor/default.aspx

Å

Kontakt: Kjell Andersson, Automatisering
Division Industry har en ledande position inom processteknik, automation, industriell IT, elkraft samt mekanisk engineering. Vi har ett brett verksamhetsfält och verkar inom alla industribranscher. 
http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/organisation/division-industry/
Kontakt: Emelie Severinsen, Miljökonsult
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Divisionen Infrastruktur inom ÅF erbjuder konsulttjänster inom miljö, stadsplanering, infrastruktur och projektledning. Vi arbetar med alla typer av processer och projekt genom hela kedjan från projektering och tillstånd till utförande och drift. Vi på Halmstadkontoret har blandad kompetens med expertområde inom samhällsutveckling, byggnation samt miljö- och hållbarhet. 
http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/organisation/division-infrastructure/