Vi är stolta och glada att kunna presentera följande 150 företag och organisationer som medlemmar i EMC.

Vill du veta mer om förmånerna och hur du ansöker om ett medlemskap?

LÄS MER HÄR


7

7Energy Logotyp
Kontakt: Amar Ðelilović
Hemsida: http://https://7energy.se/
7Energy arbetar med fokus på Västra Götaland, Halland och Stockholm samt internationella nyckelkunder. Genom att sprida kunskap, tjänster och produkter inom förnybar energi till villor och fastigheter minskar vi våra kunders energianvändning och miljöpåverkan.

A

Kontakt: Lennart Frisch, VD
Hemsida: http://www.agendaenviro.se/
Agenda Enviro AB är en regional och nationell aktör som samtidigt är en av Sveriges vassaste konsulter inom praktisk miljöjuridik, MKB och tillståndsfrågor, miljöbalken, periodiska besiktningar, miljöledning och ISO 14 001, miljörevision, energi och energikartläggningar, miljörådgivning och miljöutbildningar, förorenade områden, luft- och vattenvårdsfrågor samt avfall. Medarbetarna innehar certifikat såväl enligt ISO 19 011 som certifierad miljörevisor och som certifierad energikartläggare enligt Energimyndighetens regelverk. 
Anticimex AB Logotyp
Kontakt: Magnus Larsson, Byggnadstekniker
Hemsida: http://www.anticimex.com/sv-SE/
Anticimex säkrar industriers matproduktion, skyddar restauranger mot bakterier, hjälper alla företag att få ett bättre brandskydd och arbetsmiljö, förebygger fuktskador i alla slags bostäder och hjälper fastighetsägare att spara energi.
Arena Varberg Logotyp
Kontakt: Jochum Bernéus, VD
Hemsida: http://www.varbergevent.se/om_varberg_event.htm/
Varberg Event är företaget som ser till att konferensen, kongressen, festen, mässan, evenemanget, konserten eller mötet blir så bra som möjligt. Varberg Event älskar att fixa, trixa, planera, fundera – och att överraska! Så vare sig ni är fem, femtio eller femhundra personer är ni varmt välkomna till Varberg Event för Ert nästa möte. 

B

Kontakt: Claes Dahlgren, VD
Hemsida: http://www.lassabacka.se/fastigheterna_baleno.php/
Baleno Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter i den södra delen av Lassabacka. Bolaget är familjeägt av Claes och Karin Dahlgren.
Bildepån i Varberg Logotyp
Kontakt: Lars-Ivar Kollberg, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.bildepot.se/
Bildepån verkar i världens roligaste bransch nämligen bilbranschen, de vill förenkla sina kunders bilägande och vardag. Vilket de gör genom kompetens, teknik och ett stort hjärta. Tillsammans vill de bygga ett Bildepån där kunderna trivs och där man vill jobba. 
BilMånsson i Halland Logotyp
Kontakt: Clas Månsson, VD
Hemsida: http://www.bilmansson.com/
Med en omsättning på närmre 300MKr är vi landets största och snabbast växande FordStore. Vi är även en av Europas ledande Mustang-återförsäljare. Vår högteknologiska anläggning som utöver försäljning även innefattar service och verkstad bjuder dig på en upplevelse utöver det vanliga. I anslutning till huset finns även vår miljövänliga biltvätt med återvunnet vatten.

C

Campus Varberg - Stiftare Logotyp
Kontakt: Ulric Björck, VD
Hemsida: http://campus.varberg.se/
Campus Varberg arbetar med efterfrågade utbildningar och har som mål att vara Mötesplats, Mäklare och Motor i regionen. Campus Varberg är idag Hallands största yrkeshögskola med tolv YH-utbildningar igång. Därutöver har vi nio högskoleprogram från fem olika högskolor. Totalt studerar över 1600 studenter på Campus Varberg. Tanken är att oavsett vilken utbildning man studerar ska man vara efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi arbetar väldigt nära näringslivet och Alexandersoninstitutet vilket gör att studenterna på Campus varberg har stora möjligheter till att få relevanta företagskontakter och delta i spännande föreläsningar och workshops.
Kontakt: Carl-Arne Pedersen, Hedersledamot
CAPEM AB bedriver konsultverksamhet inom energi-och miljö, samt affärsutveckling. Men det jag är mest stolt över är att jag var en av grundarna till EMC och var dess första styrelseordförande 2007 till maj 2012. Är sedan maj 2012 hedersmedlem i EMC. 
Coop Forum Varberg Logotyp
Kontakt: Göran Borg, VD
Hemsida: http://coopforumvarberg.se/
Coop Varberg bedriver livsmedelshandel via 3 butiker i Varbergs kommun. Föreningen äger och förvaltar även Galleria Trädgården i Varbergs centrum. Föreningens Coop Forum butik är en av landets mest miljövänliga butiker och vann 2014 EMC:s Energi och miljö pris. 
Kontakt: Hans Lindberg, VD
Konsult och debattör i omställningsfrågor. Vill bidra till att påskynda omvandlingsförändringen mot en hållbar framtid.
CSR Västsverige Logotyp
Kontakt: Johanna Stakeberg, verksamhetsledare
Hemsida: http://csrvastsverige.se/
Många har länge sagt att medvetna organisationer är morgondagens vinnare. Vi säger att den tiden redan är här. CSR Västsveriges vision är en region där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen. Kort och gott handlar det om att låta affärer gå hand i hand med ett utökat ansvarstagande för människa, miljö och samhälle. Idag är vi Sveriges största sektorsöverskridande CSR-nätverk och som förening verkar vi för att stärka våra medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete. Detta genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

D

Derome - Stiftare Logotyp
Kontakt: Mikael Frejdeman, Miljöchef
Hemsida: http://www.derome.se/
Deromegruppen har anor från 1946 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver andra och tredje generationen i ägarfamiljen Deromegruppen, som har utvecklats till Sveriges största familjeägda träindustri. Derome arbetar med hela kedjan – från skog till färdigt hus. Trä är "den gröna tråden" i verksamheten när skog blir till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi. 

E

E.ON Biofor AB Logotyp
Kontakt: Petra Bosson, Marknad
Hemsida: http://www.eon.se/fordonsgas/
E.ON Biofor är den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas. Vi erbjuder bl.a. produkten Biogas 100 som är ett av de absolut renaste drivmedlen på marknaden. Målet är att utveckla hållbara transporter och vi arbetar för ökad andel biogas genom att vara involverade i allt från produktion och distribution till försäljning av fordonsgas. 
Eksta AB Logotyp
Kontakt: Christer Kilersjö, VD
Hemsida: http://www.eksta.se/
Eksta Bostad AB är ett av Kungsbacka kommun helägt bolag. Eksta bygger, äger och förvaltar lokaler, bostäder, samt serviceboenden i och utanför centralorten.
Elektro Emanuel Logotyp
Kontakt: Jarl Nilsson, Energioptimering
Hemsida: http://www.elektro-emanuel.se/
Om ni vill spara energi, ring oss. Det personliga elbolaget som utför alla typer av elarbeten. Vi utför även energikartläggningar och som oberoende projektledare kan vi även hjälpa till med genomförandet av energisparentreprenaden. Vid ny- eller tillbyggnad hjälper vi till med energibalansberäkningar. Vi är sedan 2008 behöriga för alla typer av energideklarationer. 
EliaExpress i Halmstad AB Logotyp
Kontakt: Håkan Nilsson, Produktionschef
Hemsida: http://www.eliaexpress.se/
EliaExpress i Halmstad AB är ett modernt tjänsteföretag som erbjuder sina kunder, stora som små, kostnadseffektiva transport- och logistiktjänster inom områdena Bygg & Anläggning, Entreprenad, Avfall & Miljö, Industri & Lager samt Tunghantering. 
Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB Logotyp
Kontakt: Ulrika Bjurklint, Energikonsult
Hemsida: http://www.efkab.se/
Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB (EFK AB) erbjuder kompetens inom projektering, projektledning, installationssamordning och provledare inom ventilation, el- och teleanläggningar, värme, sanitet, klimatisering samt styr- och övervakningssystem. Energiutredning, energiberäkning i VIP Energy och Belok och Bebo-processen.
Kontakt: Lars-Erik Jansson, Energi- och affärskonsult
Lars-Erik Jansson har under 20 år arbetat med affärsutveckling av de "Gröna näringarna" och med ett fokus på förnybar energi där biogas har varit ett huvudämne. Genom sin bakgrund som ekonom på LRF Konsult kan han sätta siffror på dina affärsidéer och vara ett bollplank för att utveckla företaget och ett stöd vid kontakt med myndighet, bank och samarbetspartners. 
Kontakt: Beo Henrysson
Hemsida: http://www.beoenergioptimering.se/
Konsultation och installation inom VVS. Verksamheten inrymmer allt från enskilda installationer till totalentreprenad.
Epro Energiprojekt AB Logotyp
Kontakt: Bo Edberg, Energikonsult
Hemsida: http://www.epro-es.se/index.php/
Vi arbetar med utredning, projektering, projektledning och besiktningar inom energiteknik och vvs-teknik.
EsonPac Logotyp
Kontakt: Hille Einarsdottir, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.esonpac.se/
Eson Pac utvecklar och producerar kompletta förpackningslösningar bestående av kartongförpackningar, bruksanvisningar, etiketter samt ytterligare kompletterande produkter och tjänster. 
Etikhus AB Logotyp
Kontakt: Pär Börjesson, VD
Hemsida: http://www.etikhus.se/
Vi vågar säga att vi är specialister på att förverkliga våra kunders drömmar både när det gäller nytt hus eller en större renovering/tillbyggnad av befintligt hus. Vårt namn Etikhus är noga valt. Varje hus vi bygger blir början på en relation - mellan oss och köpare. En relation som vi månar om att vårda. För vi tror på att nöjda kunder ger nya kunder och kunder som kommer tillbaka. Det är den relationen och tanken som ryms i namnet och lägger grunden för vårt motto: Mer än ett hus.
Kontakt: Mats Bjurefalk
Bolaget bedriver teknisk konsultverksamhet och affärsutveckling inom industri och miljöteknik samt bedriver markexploatering och byggnation av fastigheter.

F

FABO Logotyp
Kontakt: Daniel Spetz, Servicechef
Hemsida: http://www.fabo.se/
Fabo är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Falkenbergs kommun enligt ägardirektiven. I ägardirektiven fastslås att bolaget på affärsmässiga grunder skall främja bostadsförsörjningen i kommunen och vara ett instrument för en social bostadspolitik. Bolaget skall verka för att integrera alla grupper av samhällsmedborgare och verka för ett mång-kulturellt samhälle.
Falkenberg bygg- & Industrisortering AB Logotyp
Kontakt: Sven Andersson
Hemsida: http://www.byggsortering.se/
Falkenberg Bygg- & Industrisortering AB arbetar med sortering och återvinning av bygg-, rivnings- och industriavfall och finns centralt placerade i Falkenbergs hamn. Deras kunder kommer främst från bygg-, rivnings- och industribranschen men arbetar även med bolag inom stat och kommun, näringslivet, lantbruk samt privatpersoner. Verksamhetens mål är att på plats sortera materialen så noga att mesta möjliga går till återvinning och så lite som möjligt till deponi.
Falkenberg Energi AB Logotyp
Kontakt: Jens Melin, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.falkenberg-energi.se/
Falkenberg Energi AB är det lokala energibolaget som ansvarar för elnät och fjärrvärme i Falkenberg samt driver elhandel. Vår affärsidé är att på ett affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar energi. 
Falkenbergs Sparbank Logotyp
Kontakt: Bengt-Olof Isaksson, Marknadschef
Hemsida: http://www.falkenbergssparbank.se/
Falkenbergs Sparbank är den enda banken med huvudkontor i Falkenberg, dessutom har vi kontor i Getinge, Ullared, Vessigebro och Ätran. Sedan 1865 är vi aktiva i samhällsutvecklingen i vår del av Halland. Vår vinst stannar i bygden och genom Framtidsbanken och sponsring ger vi tillbaka till samhället. Våra beslut fattas lokalt – styrelse och ledning finns här. Vi är många medarbetare med bred kompetens och vi har specialister inom juridik, spara, försäkring och lantbruk. Vi vill vara den bästa helhetsbanken, helt enkelt den enda bank du behöver. 
Fortinova Logotyp
Kontakt: Richard Jande
Fortinova är ett onoterat fastighetsbolag som strävar efter att kunna bemöta olika kunders efterfrågan på lägenheter och lokaler. Sedan investeringsstarten 2011 har bolaget vuxit till att bedriva verksamhet från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder. Fortinova Fastigheter AB:s fastighetsbestånd har ett bedömt värde om cirka 1,5 miljard.

Fortinovas ambition är att växa på ett antal attraktiva orter där närhet till kunden ligger i fokus. Trots en expansiv agenda läggs stor vikt vid att förvärva fastigheter som har dokumenterade starka kassaflöden och goda möjligheter till värdeökning.
Företagarna Falkenberg Logotyp
Kontakt: Åsa Svensson, Kanslist
Hemsida: http://www.foretagarna.se/
Företagarna är en branchorganisation för att stödja företagsutveckling hos små- och medelstora företag.

G

Kontakt: Gert-Arne Karlsson, VD
Avfallsmäklare - Tar hand om byggavfall på byggen samt hos privatpersoner och för vidare till olika sorteringsanläggningar. Tillhandahåller container och storsäck (big bag). 
GN Transport Logotyp
Kontakt: Pelle Nilsson, VD
Hemsida: http://www.gntransport.se/om-oss/om-gn-transport/
Vår affärsidé är att vara ett nischföretag i transportbranschen med stark inriktning på den franska marknaden med Skandinavien som bas.

H

Hallands Hamnar AB Logotyp
Kontakt: Björn Alvengrip, VD
Hemsida: http://hallandshamnar.se/
HallandsHamnar är en fullservicehamn med bred erfarenhet och kapacitet inom segmenten Recycling, Sågat virke, Containers, Pappersmassa, Bulk, RoRo, Biobränsle, Stål och plåt produkter, Flytande bulk, Textilmassa, Bilar, Projektlaster och Skogsprodukter.
Halmstad Delivery AB Logotyp
Kontakt: Helena Barany, Platschef
Hemsida: http://www.halmstaddelivery.se/om-oss/
Halmstad Delivery AB är ett privatägt företag som grundades av Jean (Janne) Barany 1992. Företaget började med en skåpbil och med målet att hjälpa lokala företag med deras distribution och budkörningar. Det var Jannes engagemang för sina kunder som företaget formades och så småningom blev företagets hjärta – att alltid sätta kunden först.
Halmstad Flygplats AB Logotyp
Kontakt: Jonas Svensson, Miljö- och kvalitetsansvarig
Hemsida: http://www.halmstadcityairport.se/
Halmstads flygplats är en cityflygplats endast 3,5 kilometer från Halmstads centrum. Förutom linjetrafik till Stockholm, Kalmar och Berlin samt charterflyg används flygplatsen för flertal samhällsviktiga insatser. Ambulansflyg, polishelikoptrar, brand och havsövervakning, räddningsflyg, andra former av bruksflyg samt Försvarsmakten utnyttjar regelbundet flygplatsens strategiska läge i sin verksamhet. För regionens invånare, myndigheter och företag innebär detta stora rese- och transportmöjligheter samt hög beredskap och trygghet.
Halmstad kommun Laholmsbuktens VA Logotyp
Kontakt: Lars-Gunnar Johansson
Hemsida: http://www.lbva.se/
Laholmsbuktens VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm.
Handelsbanken Logotyp
Kontakt: Fredrik Johnson
Hemsida: http://www.handelsbanken.se/sv/
En bank som värdesätter personlig service och nära relationer. De har en heltäckande kompetens inom såväl privat- och företagsaffär, som inom kapitalförvaltning. De är starkt lokalt förankrade med stor beslutskraft och engagemang. Med vårt Klimatlån hjälper vi våra kunder att konvertera till förnyelsebar elproduktion.
Kontakt: Lars Anebreid
Utbildning och information om miljö och energieffektivisering. 
HEM - Stiftare Logotyp
Kontakt: Monica Karlsson, VD
Hemsida: http://www.hem.se/
HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) verkar i och runt Halmstad, invånarna här betyder allt för oss. Vi arbetar för ditt och miljöns bästa när det gäller att ta hand om avfall, återvinning, fjärrvärme, fjärrkyla och elleveranser - både nu och långt in i framtiden.
HFAB Logotyp
Kontakt: Ulf Johansson, Affärsutcklare/Kommunikationschef
Hemsida: http://www.hfab.se/sv/
Halmstads Fastighets AB (HFAB) ägs av Halmstads Kommun genom Halmstads Rådhus AB. Bostadsbolaget omsätter drygt 700 miljoner kronor och har cirka 100 anställda. 2014 uppförde HFAB Sveriges första flerfamiljhus med plusenergiteknik vilket innebär att fastigheten producerar mer energi per år än vad fastighet och hyresgäster förbrukar. 
HML Haga Mölndal Lastbilcentral Logotyp
Kontakt: Heinz Martini, Miljö- och kvalitetsansvarig
Hemsida: http://www.hmllbc.se/start.html/
Mölndals Lastbilscentral bildades 1940 och Haga Lastbilscentral såg dagens ljus 1948. För att på ett effektivare sätt kunna möta marknadens ökade krav i form av tex. Kvalitets och miljöarbete, it-utveckling samt allmänt ökad spetskompetens, enades de bägge företagen om att genom fusion slå sig samman. HML är en ekonomisk förening som ägs till 100 % av sina 100 delägarföretag. Tillsammans förfogar dem över 200 enheter.
HMS Industrial Networks AB Logotyp
Kontakt: Katarina Lekander, Q/S Manager
Hemsida: http://www.hms.se/
HMS Industrial Networks is a global provider of communication technology for industrial automation.

HMS develops and manufactures solutions for connecting automation devices and systems to industrial networks under the eWon, Anybus and IXXAT brands.
Högskolan i Halmstad - SET Logotyp
Kontakt: Anna Cregård, Universitetslektor
Hemsida: http://hh.se/
Akademin för teknik, ekonomi och naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad, erbjuder akademisk utbildning med fokus på ekonomi, affärsutveckling, hållbar utveckling, teknikutveckling, energi och miljö, från grund- till forskarnivå. Internationellt utbyte är en viktig del av verksamheten, som även kännetecknas av nära samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv.

J

Kontakt: Ebbe Nordell, Energikonsult
JENO är specialist på energifrågor gällande optimering av företags energiförbrukning.
JoinMe Logotyp
Kontakt: Jonas Ottosson, Chef
Hemsida: http://www.joinme.se/
JOINME startades 2007 av Jonas Ottosson. Företaget har för avsikt att hjälpa båtägare med vinterförvaring, underhåll, service, byte och montering av utrustning. Under sommaren 2016 monterades en av Hallands största takmonterade solcellsanlägningar.

K

Krook & Tjäder Holding Logotyp
Kontakt: Anna Hirell, Arkitekt
Hemsida: http://tjader.se/om-oss/om/om-krook-tjaeder/
1988 startades Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg. Som ett av Sveriges största arkitektkontor, och med stora ambitione är deras målsättning att knyta till sig de bästa medarbetarna. De arbetar med en stor bredd i sina projekt och erbjuder stora och kvalificerade resurser.
Kuskatorpet Entreprenad AB Logotyp
Kontakt: Per Nilsson, Anläggningsansvarig
Hemsida: http://www.kuskatorpet.se/
Kuskatorpet AB är ett familjeföretag med drygt 25 år i återvinningsbranschen och har ett 30-tal medarbetare. Bolaget är numera innehavare av ett stort miljötillstånd i A-klassen vilket innebär att de nu satsar på att bli ett komplett återvinningsföretag och därmed hantera all sorts avfall.

L

Laholms sparbank Logotyp
Kontakt: Henrik Gunnskog
Hemsida: http://www.laholmssparbank.se/
Bankverksamhet
Laholmshem Logotyp
Kontakt: Stefan Lundström, VD
Hemsida: http://www.laholmshem.se/
Laholmshems vision är att de, i framtiden, ska vara det mest attraktiva boendealternativet i Laholms kommun. Därför koncentrerar de nu alla krafter på maximal kundnytta i alla lägen, där allting som är till nytta för dig, som kund, ska vara möjligt att genomföra.
Lillhage konsult Logotyp
Kontakt: Hans Lillhage, Verksamhetskonsult
Hemsida: http://www.lillhagekonsult.se/
Ett gemensamt mål som alla kan enas om är en förutsättning för samsyn och utveckling. Erfarenheten visar att det är av största vikt att alla drar åt samma håll för att skapa långsiktig god utveckling. Lillhage konsult hjälper er dit med delar av processen eller är med på hela resan.
Kontakt: Bibi Lindeberg
Lindebergs Fastigheter som startade 1965 äger och förvaltar såväl hyresfastigheter som kommersiella fastigheter men bara i Varberg.
Länsförsäkringar Halland Logotyp
Kontakt: Carl Sande, Chef
Ett lokalt och kundägt bolag som bidrar till ökad trygghet genom att tillhandahålla bank- och försäkringstjänster, bistå med skadeservice och skadeförebyggande arbete. De bidrar till ett hållbart samhälle genom ett samhällsengagemang som fokuserar på att förebygga brott, skador och olyckor samt främja hälsa och miljö.

M

Maleryds Holding AB Logotyp
Kontakt: Mats Rydholm, VD
Hemsida: http://maleryd.se/om-maleryd/presentation/
Företaget förvaltar och äger tillsammans med olika samarbetspartners, ett flertal centralt belägna fastigheter med lägenheter, butiker och kontor. All nybyggnation genomsyras av ett väl genomarbetat miljötänk och med devisen "Fastighetsvisioner i Varberg" Företaget vill tydliggöra vad Maleryd står för; ett kreativt tankesätt och en vilja att vara delaktig i arbetet med att utveckla Varberg.
3
Mantum Holding AB Logotyp
Kontakt: Greger Strömqvist, VD
Hemsida: http://www.mantum.se/
Mantum Holding AB är en koncern inom transport och logistik med verksamhet i dotterbolagen Mantum Logistics, Mantum Entreprenad, KGC och Mantum Special. Vi utmanar branschexpertis och invanda mönster. Vi förenklar, förbättrar och skapar nya kreativa lösningar på de behov och utmaningar som finns hos våra kunder, vår omvärld och för miljön.
Marenor Seafood Logotyp
Markplanering i Varberg AB Logotyp
Kontakt: Per-Olof Andersson, VD
Hemsida: http://www.markplanering.se/
Markplanering har varit med och format den yttre miljön i och kring Varberg sedan 1975. Deras gedigna hantverkskunnande syns både i allt från privata trädgårdar till gröna miljöer runt offentliga byggnader. Inget uppdrag är för stort eller för litet för företaget. Med professionalitet och lyhördhet får vi nöjda kunder – vi bygger grönt för ett ökat välbefinnande. 
Miljöschakt Väst AB Logotyp
Kontakt: Martin Asklöf, VD
Hemsida: http://www.miljoschakt.com/
Företaget som ser nyttan med att tänka ett varv extra på miljön och vår framtid. Allt från ett projekts utförande, hantering av personal och kundkontakter till administration och försäljning. Vi arbetar aktivt med att göra så lite miljöpåverkan som möjlig, med moderna maskiner och miljövänliga bränslealternativ.
MTA Bygg & Anläggning (i Varberg Logotyp
Kontakt: Tommy Zryd, VD
Hemsida: http://www.mtabygg.se/
MTA Bygg och Anläggning är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i hela Halland och norra Skåne. De förespråkar arbetsglädje, enkelhet och långsiktiga relationer som utgångspunkt för framgångsrika affärer. Sedan verksamhetsstarten 2010 har de arbetat för att skapa en attraktiv och positiv företagskultur med övertygelsen om att arbetsglädje och trivsel skapar kostnadseffektivitet och lönsamhet.
Murtans trafikskola Logotyp
Kontakt: Lennart Svensson, Chef
Hemsida: http://www.murtans.se/
Murtans Trafikskola har anor sedan 1927, långt innan bilen gjorde sitt riktiga genombrott. De gör allt för att ligga först när det gäller utbildning, teknik och kunskap. Företaget blev till exempel först i Sverige med klimatneutralisad övningskörning!

N

Nyedal Solenergi Logotyp
Kontakt: Markus Svensson, VD
Hemsida: http://www.nyedalsolenergi.se/
Familjeföretaget Nyedal har varit verksamma inom Bygg & Utveckling i Halmstad sedan 80-talet. 2007 grundades Nyedal Solenergi som numera är verksamma över hela Sverige och har ansvarat för några av Sveriges mest prestigefyllda solcellsinstallationer. Hållbarhet ligger i fokus för företaget och vi låter oss inte lockas av mindre hållbara alternativ med högre vinstmarginal. Nyedal jobbar med allt från mindre anläggningar till solcellsparker. 
Näringslivet Falkenberg Logotyp
Kontakt: Marinette Larsson
Hemsida: http://https://naringslivetfalkenberg.se/
Näringslivet Falkenberg är en aktiv och unik näringslivsförening i Falkenberg. Idag har de drygt 550 medlemsföretag men vill bli fler och starkare och kunna göra ännu mer nytta för Falkenberg. Och för dig som företagare.

O

Oscar Hansson VVS Logotyp
Kontakt: Jan-Olof Larsson, Avdelningschef
Hemsida: http://www.ohvvs.se/
Familjeföretaget AB Oscar Hanson är en heltäckande VVS & Kyl-installatör inom entreprenad och service. De skapar kundnytta genom att ta fram åtgärdsplaner, där de i totalentreprenader kan ta hela ansvaret, från konstruktion, installation, driftsättning till utvärdering. Innehållet i åtgärdsplanerna verkar för att minska årlig energi- och driftkostnad samt förbättra och säkra funktion och komfort. Detta bidrar till en positiv miljöpåverkan. 

P

Petterssons Miljöåkeri AB Logotyp
Kontakt: Anna Jensen, VD
Hemsida: http://www.petterssonsmiljo.se/
Petterssons Miljöåkeri AB är ett familjeföretag i tredje generationen och har sedan 1965 arbetat med avfall. Företaget verkar i Halland med omnejd. De erbjuder återvinningstransporter, slamsugning och containerreparationer. Företaget arbetar för en renare kommun.
PH bygg Logotyp
Kontakt: Roger Thuresson, Chef
Hemsida: http://www.phbygg.se/
PH bygg har varit i branschen i mer än 50 år och är ett av Hallands största byggföretag. Vi räknar på och utför alla slags byggnadsarbeten, allt ifrån små servicearbeten till byggnation av villor, flerfamiljshus och industrier. Företaget är certifierade passivhusrådgivare och följer Svensk Miljöbas och Povel. Vårt arbete präglas av kvalitets- och miljötänkande.

R

Randek AB Logotyp
Kontakt: Jessica Gilbertsson
Hemsida: http://www.randek.se/
Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabriceradhustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell. Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete med de förstaprefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare i 36 länder Randeks maskiner och system.
Region Halland Logotyp
Kontakt: Ann-Mari Bartholdsson, Avdelningschef
Hemsida: http://www.regionhalland.se/
Region Halland har det statliga uppdraget att verka för utveckling och tillväxt i regionen. Region Halland arbetar bland annat med näringslivsfrågor, förutsättningar för en innovativ region, entreprenörskap, kompetens och arbetsmarknad. I Tillväxtstrategin för Halland 2014-2020 prioriteras tre styrkeområden, besöksnäring, hälsoinnovation och grön tillväxt. 
Reliefed AB Logotyp
Kontakt: Mikael Eklund
Hemsida: http://reliefed.com/
Reliefed Technologies har uppfunnit 3D-iExtrusion®-tekniken. 3D-iExtrusion® är en unik teknik som ger deras kunder många fördelar, företagen kan öka sina marginaler genom att minska de totala produktionskostnaderna med 20-80% beroende på material, komponent och logistikbesparingar.
Ringhals AB - Stiftare Logotyp
Kontakt: Björn Linde, VD
Hemsida: http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/
Ringhals är Nordens största kraftverk och producerar en femtedel av all el som används i Sverige

S

Sandbolet Logotyp
Kontakt: Roland Alexandersson, Chef
Hemsida: http://sandbolet.com/
På logen har de utställningar under temat Natur Kultur och Miljö, Kurser svamp och vilda växter mm.
I trädgården finns en örtagård med kryddväxter och mycket annat. Intill finns ett mindre orangeri med Medelhavsväxter man kan kolla på året om.
SEB Varberg Logotyp
Kontakt: Mikael Olson, Kontorschef
Hemsida: http://seb.se/kundservice/hitta-bankkontor/seb-i-varberg/
SEB är en relationsbank som med personlig service och lokalt engagemang bygger långsiktiga relationer med såväl privat- som företagskunder. De har ett heltäckande bankerbjudande med allt från företagsfinansiering till kapitalförvaltning. Miljöfrågor och hållbarhet är något som företaget brinner för och ständigt arbetar med.
Kontakt: Hanna Berggren, Hållbarhet
Hemsida: http://www.seeu.se/
SEE U hjälper företag att utveckla ett effektivt och lönsamt miljöarbete. Detta gör de genom att erbjuda ett antal olika tjänster inom miljöområdet men arbetar idag främst med införandet av miljöledningssystem hos företag. Vi arbetar främst med Miljödiplomering men även med ISO 14001 och 9001.
SIA Glass Logotyp
Kontakt: Anita Skoogh, Personal
Hemsida: http://www.siaglass.se/
SIA Glass använder bara råvaror av högsta kvalitet och väljer helst produkter från naturens eget skafferi: mjölk, bär, nötter, choklad och havre. Men viktigast av allt: Gräddglass ska göras av äkta grädde. Sorbet ska vara fri från mjölk och fett. Så har vi gjort sedan vi startade glasstillverkningen 1961.
SKANSKA Logotyp
Kontakt: Anna Källström, Distriktschef
Hemsida: http://www.skanska.se/
Skanska grundades 1887, finns i tio länder i Europa och är verksamma i USA. Företagets säkerhetsvision är noll olyckor. Mer än två tredjedelar av orderstocken i Skanska Sverige är grönt byggande enligt Gröna kartan som är deras egen modell för att styra, mäta och kommunicera vad de menar med grönt byggande.
Kontakt: Annica Carlsson, Advokat
Hemsida: http://splendidadvice.se/
Splendid Advice är en innovativ affärsjuridisk byrå med fokus på engagemang, proaktivitet och kostnadsmedvetenhet. Med ett mångfacetterat nätverk av skickliga samarbetspartners förenas personlig service och flexibilitet med erfarenhet och bredd. För mer framgångsrika affärer erbjuder Splendid Advice dig och ditt företag en konstruktiv och tydlig affärsjuridisk rådgivning. 
StenaRecycling Logotyp
Kontakt: Johan Winroth
Hemsida: http://www.stenarecycling.se/
Stena Recycling är ett återvinningsbolag och ingår i Stena Metallkoncernen. Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner och förädlar de avfall från samtliga branscher i näringslivet, sjukvård och kommuner. Stena Recycling erbjuder även relaterade tjänster såsom internlogistik, utbildning och säkerhetsrådgivning. 
Stora Enso Timber AB Logotyp
Kontakt: Roger Bergström, Chef / Produktutveckling
Hemsida: http://www.storaenso.com/
Stora Enso är en global nytänkare inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Målet är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
SWECO Management AB Logotyp
Kontakt: Petter Gustafsson, Gruppchef /Projektledare
Hemsida: http://www.sweco.se/vart-erbjudande/
Till Sweco ska du komma med höga förväntningar. De lovar nämligen att vara din allra mest engagerade och närvarande samarbetspartner. Det ska vara enkelt att ha med Sweco att göra de anstränger sig för att förstå dina behov bättre än någon annan. Vilken utmaning du än har, förvänta dig att Sweco kan lösa den.
Systeminstallation Logotyp
Kontakt: Bjarne Johansson, Programmerare
Hemsida: http://www.systeminstallation.se/
Deras kompetens är koncentrerad till fyra områden: Energi- och driftstjänster, Fastighetsautomation, Publika bad och Vatten och avlopp Systeminstallation är innovatörer inom teknisk fastighetsdrift, vänd dig till dem om du vill veta mer om hur du kan spara energi.


Särö Hus Konferens Logotyp
Kontakt: Torgny Berntsson, Ägare
Hemsida: http://www.sarohus.se/
På västkusten, där havet möter naturreservaten, hittar ni Säröhus. Med detta unika läge kan ni konferera i en lugn harmonisk miljö ett stenkast från Göteborg. Ett personligt och anrikt hotell där privat- och konferensgäster trivs.  
Södra Hallands Kraft Logotyp
Kontakt: Tommy Karlsson, VD
Hemsida: http://www.sodrahallandskraft.se/
Södra Hallands Kraft är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är att äga och driva elnät inom Laholm och delar av Båstad kommun. De bedriver även småskalig produktion och utför energirelaterade tjänster i södra Sverige. Företaget har partners inom flera områden, inte minst till stöd i utvecklingen inom grön energi.
Södra Innovation & New Business Logotyp
Kontakt: Urban Blomster, Affärsutvecklingschef
Hemsida: http://www.sodra.com/
Södras verksamhet bygger på värdeskapande relationer och långsiktigt agerande. Det övergripande uppdraget från ägarna är att främja skogsgårdens lönsamhet genom råd och stöd för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk samt att bidra till en marknadsmässig avkastning på skogsråvaran. Södra satsar målmedvetet på innovation för att utveckla nya produkter baserade på den förnybara virkesråvaran. 


Sörby retreatcenter Logotyp
Kontakt: Vagn Abel
Hemsida: http://www.sorbyretreatcenter.com/
Sörby retreatcenter är ett center för hållbarhet som drivs helt fossilfritt. De är måna om att ge så små fotavtryck, på klimat och miljö, som möjligt. Hjärtat finns i naturen och i att människor ska hålla. I deras verksamhet finns grön rehabilitering, processledning i social hållbarhet, coaching och att arrangera retreater.

T

Taiga AB Logotyp
Kontakt: Martin Lindblad
Hemsida: http://www.taiga.se/
Taiga startade 1982 och har sedan dess i samarbete med våra kunder och leverantörer, utvecklat funktionella klädsystem för arbete i kyla, regn och vind. Parallellt med detta har vi även anpassat och certifierat våra plagg, där det är möjligt, utifrån dom krav på skydd som kan komma att krävas inom dom områden som Taiga är representerade. Grunden i vårt tänkande ligger i att klä sig i lager på lager för att själv kunna justera värme och fuktbalans.

Taiga AB är ett familjeföretag i andra generationen. Idag omsätter Taiga AB ca 110 miljoner kronor, har 28 anställda och är ett mycket stabilt företag. Huvudkontoret ligger i Varberg där vi utvecklar, konstruerar och designar alla våra plagg. Här finns även försäljning och administration. För att komma närmare kunderna har vi även försäljningskontor i Gävle och Östersund. Vi har även påbörjat ett samarbete med ett flertal återförsäljare i hela landet. Under senare år har vi aktivt ökat vår export och ser idag Nordeuropa som vår huvudmarknad, där ser vi också en framtida expansion och ökad marknadsandel. Tillverkning sker hos partners som vi har ett mycket långt och nära samarbete med. Dessa finns i vårt närområde som Polen och Baltikum, allt för att kort ledtiderna, kunna hålla en hög kvalitetsnivå samt begränsa miljöbelastningen med långa transporter. Som ett av de första företagen i branschen blev Taiga ISO 9001 certifierat 1995. Som ett led i vårt kvalitet- och miljöarbete innehar Taiga även ISO 14001 certifikat.
Tengbom Arkitektbyrå Logotyp
Kontakt: Nada Ometlic, Arkitekt
Hemsida: http://tengbom.se/
Tengbom är ett av Sveriges ledande arkitektföretag med kontor på tolv orter i Sverige och Finland. Tengboms affärsidé är att erbjuda sina kunder kvalificerade, kreativa och kostnadseffektiva arkitekt- och projektledningstjänster inom deras fem affärsområden. Tengbom har bedrivit framgångsrik verksamhet sedan företaget grundades 1906.
The Loop Factory Logotyp
Kontakt: Anna Altner, Projektledare
Hemsida: http://loopfactory.se/
The Loop Factory erbjuder spetskompetens i entreprenörskap. Tillsammans med kunden driver de utvecklingsprojekt med målsättningen att nå snabb kommersialisering. Företagets fokus är främst framtidens förnyelsebara material och dess produktionsprocesser. Målsättningen är att så snabbt som möjligt etablera affär och detaljerna kan utvecklas med vägen.
TikiUna Arkitektkontor AB Logotyp
Kontakt: Hatidza Behaderovic, Arkitekt
Hemsida: http://www.tikiuna.se/
TikiUna Arkitektkontor grundades 2011. Kontorets ambition är att med stor lyhördhet förstå kundens önskemål och i en nära kontakt med den skapa arkitektur som bidrar till ett humanitärt och hållbart samhälle. Vi jobbar över olika skalor och med olika kunder, vilket är en fantastisk grund för att kunna inspireras och att inspirera! 
Tomal Logotyp
Kontakt: Teddy Eriksson, VD
Hemsida: http://www.tomal.se/
Tomal AB är ett ingenjörs- och verkstadsföretag i Vessigebro, utanför Falkenberg, som tillverkar och säljer kundanpassade doseringsanläggningar inom miljöteknik. 70% av leveranserna går på export till mer än 40 länder. 
Tornet Logotyp
Kontakt: Henrik Oretorp
Vår affärsidé är att bygga och förvärva attraktiva och miljövänliga hyresrätter för att långsiktigt förvalta hyresfastigheterna för att skapa trivsamma hem och levande kvarter.
TQI Consult Väst AB Logotyp
Kontakt: Peter Larsson, VVS-konsult
Hemsida: http://www.tqi.se/
Rådgivande specialister inom VVS, energi och inneklimat. Engagerar sig gärna i allt som rör fastighetens tekniska välmående. Det kan handla om att ansvara för VVS-projektering vid ny- eller ombyggnad till att utvärdera och energieffektivisera befintliga anläggningar. Företaget kan också tillhandahålla tjänster inom fastighetsdokumentation och digital dokumenthantering. 
TransportCentralen Logotyp
Kontakt: Lars Quander, VD
Hemsida: http://www.transportcentralen.se/
TC Halmstad är en lastbilscentral som bildades 1940. Verksamheten är bred inom logistik, entreprenad och recycling. Transporter fördelas på rikstäckande fjärrtransporter, lokal distribution samt special- och anläggningstransporter med tipp- och kranbilar. När det gäller logistik så är vi en del av OnRoad.
Kontakt: Göran Svensson
Hemsida: http://www.lesol.se/aterforsaljare/sverige/hallands-lan/tvaaker-tvaakers-solenergi/
Tvååkers Solenergi startade när kärnkraftsomröstningen ägde rum. Ett gäng självbyggare utvecklade i början på 1980-talet en egen solfångare som de kallade LESOL (Lilla Edet Sol). Konceptet blev framgångsrikt och spreds över landet via studiecirklar. Solfångaren utvecklades steg för steg och under årens lopp har självbygget minskat till förmån för ”takfärdiga” solfångare.

V

Vagabond Logotyp
Kontakt: Ulrika Simonsson, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.vagabond.com/se/About-us/Our-Story/
Hållbart mode är ett ansvar som börjar med rätt typ av material. Företaget vill skapa en uppmärksam inställning till konsumtion för sina kunder. Genom att fokusera på medvetna produktionscykler arbetar Vagabond för att göra skillnad i branschen.

Varberg Energi - Stiftare Logotyp
Kontakt: Björn Sjöström, VD
Hemsida: http://www.varbergenergi.se/?id=1484/
Varberg Energi finns med dig hela dagen, från det att du sätter på frukostkaffet till dess att du tittar på tv på kvällen och kanske avslutar men en bra bok i sänglampans sken. Däremellan märker du av dem genom gatubelysningen, när du surfar på internet, värmen i skolan. De finns med dig dygnet runt - för både nyttans och nöjets skull och alltid med miljön i fokus.
Varberg Röda Kors� Logotyp
Kontakt: Peter Björck
Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.
Kontakt: Inger Malmberg, Styrelse
Hemsida: http://www.varbergsbilpool.se/
Varbergs Bilpool vänder sig till Varbergsbor som vill hyra bil utan att äga en egen. Det är både smart, ekonomiskt och miljövänligt. Genom ditt medlemskap får du hyra, med ditt medlemskort som bevis , en bil till ett reducerat pris från vår samarbetspartner, Heimroths Biluthyrning.
Varberg Bostad - Stiftare Logotyp
Kontakt: Ulf Hofstedt, VD
Hemsida: http://www.varbergsbostad.se/
Varbergs Bostad är Varbergs största bostadsbolag med fler än 5000 hyreslägenheter i och utanför tätorten. Varbergs Bostad är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs av Varbergs kommun. Som en aktiv aktör i Varbergs kommun är de med och formar framtidens boende utifrån livskvalitet, miljö och hållbarhet.
Varbergs Fastighets AB Logotyp
Kontakt: Martin Rylander, VD
Hemsida: http://www.varbergsfastighets.se/
VFAB har i uppdrag att genomföra kommunens byggprojekt av lokaler. Att utveckla och vårda de kulturfastigheter de äger ser vi också som en viktig uppgift. Företaget arbetar mot att öka andelen miljöbyggnationer och att vara en del i Vision 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt.
Varbergs Revisionsbyrå AB Logotyp
Kontakt: Marie Svensson, Revisor
Hemsida: http://www.revisionsbyran.se/om-oss/
Varbergs Revisionsbyrås affärside är att driva en revisionsbyrå där de utför revisionsarbete samt tillhandahåller ett flertal kringtjänster som gör att dem erbjuder sina kunder en helhetslösning vad det gäller administration och ekonomi – från löpande bokföring till färdig revision under ett tak.
Varbergs Sparbank - Stiftare Logotyp
Kontakt: Andreas Björk, tf VD
Hemsida: http://www.varbergssparbank.se/
Varbergs Sparbank var med och stiftade EMC 2007. Vårt miljöarbete är en del av vårt samhällsansvar. Samhällets intresse för miljöfrågor har ökat på senare tid, både globalt och inom Sverige, men på Varbergs Sparbank har de arbetat aktivt med att ta sitt miljöansvar i många år. Drivkraften är att bidra till en positiv samhällsutveckling. År 2008 skaffade de en miljöcertifiering och miljöarbetet fortsätter ständigt genom att vi försöker minska vår energiförbrukning, resa mindre och smartare, ställer krav på leverantörer och mycket mer.
Varbergs Taxi AB Logotyp
Kontakt: Lennart Börjesson, Hållbarhetschef
Hemsida: http://www.varbergstaxi.se/
Varbergs Taxi bildades 1983, men med anor ända sedan hästdroskornas tid. De utför olika typer av person- och godstransporter med sina 40 fordon. Dygnet runt, året om arbetar de med moderna fordon och den senaste tekniken för att säkert och miljövänligt ta dig till ditt mål. Företaget är miljöcertifierat sedan 2011 enligt Säker Grön Taxi som är baserat på ISO 14001. 
Varbergsortens Elkraft Logotyp
Kontakt: Björn Fahlgren, VD
Hemsida: http://vbgelkraft.se/
Medlemsägt elbolag med kontor i Veddige. I bolagets verksamhet ingår ägande och drift av elnät, elhandel samt förnyelsebar elproduktion från både sol-, vind och vatten. 
Veidikke Bostad Logotyp
Kontakt: Tony Petäjä
Hemsida: http://www.veidekkebostad.se/
Enkelt uttryckt förvärvar Veidekke Bostad mark eller bebyggda fastigheter och skapar nya bostäder. De bygger inte bara nya bostäder, utan tar en aktiv roll i utvecklandet av områdena runt omkring dem. På så sätt görs deras bostäder ännu mer attraktiva för de som ska bo i dem och bidrar till samhällsutvecklingen och en hållbar miljö på samma gång.
Vicell Logotyp
Kontakt: Måns Holst, Energiexpert
Hemsida: http://www.vicell.se/
Förnybar energi är det enda alternativet i framtiden. Vicell hjälper dig att nå 100 % förnybar energi med hjälp av sitt utbud inom vindkraft, solenergi och biogas.
Vivab Logotyp
Kontakt: Margareta Björksund, VD
Hemsida: http://www.vivab.info/
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB säkerställer att du som bor och arbetar i Varberg och Falkenberg har tillgång till gott, rent och friskt dricksvatten i kranen. Flretaget ser också till att ditt avfall tas omhand på bästa sätt, både ditt hushållsavfall och det du lämnar på återvinningscentraler. 
Votab Logotyp
Kontakt: Sten Eriksson, VD
Hemsida: http://www.votab.se/
Votab har många års erfarenhet av värme och installation. De skräddarsyr en lösning efter just dina behov. Dem hjälper dig med allt från projektering och ritning till professionell montering, service och support och jobbar med såväl stora som små fastigheter.

W

Walters bildelar Logotyp
Kontakt: Christer Persson, VD
Hemsida: http://www.waltersbil.se/
Walters Bildelar är tredjepartscertifierade vad gäller kvalitet och miljö-styrning av verksamheten. Genom detta har de utvecklat företaget, till att i dag klara de krav som ställs av bl.a. kunder, leverantörer, lagar och förordningar. Företaget är väl medvetna om att arbeta inom en miljöbelastande verksamhet samtidigt som de är måna om att kunna återanvända så mycket som möjligt från utrangerade bilar. Genom detta sparar vi på jordens resurser. 
WeKuData Logotyp
Kontakt: Artur Potocki, VD
Hemsida: http://www.wekudata.se/
WekuData består av hängivna medarbetare med mål att du som kund bara ska behöva komma ihåg ett enda nummer när du behöver hjälp inom IT-området. Företaget besitter kompetens inom flera områden alltifrån hosting, bredband, affärssystem, IP telefoni, och online backup. Dem statsar stenhårt på miljön, med bland annat en fordonsflotta med bara el-bilar och taket fullt med solceller. 
White arkitekter Halmstad Logotyp
Kontakt: János Fuchs
Hemsida: http://whitearkitekter.com/se/kontor/halmstad/
På White arkitekter i Halmstad jobbar vi för en hållbar arkitektur och stadsutveckling. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi innovativa lösningar för en hållbar framtid. Vi skapar arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil och sätter människan i centrum.
Wikström Installationskonsult AB Logotyp
Kontakt: Conny Wiberg
Hemsida: http://https://wikstromab.se/wikstrom-ab/
Wikström är en installationskonsult inom VVS, energi, miljö och el- telesystem som grundades 1954. Företaget ingår i Nya Wikhold-koncernen och har idag cirka 40 medarbetare och tre kontor. Huvudkontoret finns i Göteborg och de två avdelningskontoren finns i Kinna och Falkenberg.

"Vi utvecklar och genomför våra tjänster med utgångspunkt från ett helhetstänkande ur miljö- och livscykelperspektiv. Projektering utgör kärnan i vår verksamhet och vi har en bred kompetens inom VVS- energi- och el- teleområdet. Våra uppdrag spänner över hela installationsområdet och omfattar projektering av VVS- el- teleinstallationer, styr- och reglerteknik samt kyla."

Wistrands Advokatbyrå Logotyp
Kontakt: Rudolf Laurin, Advokat
Hemsida: http://www.wistrand.se/
Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer. Sedan 1915 har de levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv. På Wistrand delar de övertygelsen att lyhördhet och djup kunskap om sina klienters verksamheter och branscher är nyckeln till långa och framgångsrika relationer.
Wästbygg AB Logotyp
Kontakt: Johan Gustafsson, Miljö- och kvalitetsansvarig
Hemsida: http://wastbygg.se/miljo/Hallbarhet/Sidor/default.aspx/
Wästbygg är ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag. Företaget utvecklar och bygger logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och bostadshus. Deras kontor finns i Göteborg, Borås, Stockholm, Malmö, Varberg och Jönköping men vi är verksamma över hela landet. Via sitt dotterbolag Logistic Contractor finns de även representerade i Norge och Danmark. 

Å

ÅF Division Industry Logotyp
Kontakt: Kjell Andersson, Automatisering
Hemsida: http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/organisation/division-industry/
Division Industry har en ledande position inom processteknik, automation, industriell IT, elkraft samt mekanisk engineering. Företaget har ett brett verksamhetsfält och verkar inom alla industribranscher. 
ÅF Division Infrastructure Logotyp
Kontakt: Emelie Severinsen, Miljökonsult
Hemsida: http://www.afconsult.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/organisation/division-infrastructure/
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Divisionen Infrastruktur inom ÅF erbjuder konsulttjänster inom miljö, stadsplanering, infrastruktur och projektledning. De arbetar med alla typer av processer och projekt genom hela kedjan från projektering och tillstånd till utförande och drift. Halmstadkontoret har blandad kompetens med expertområde inom samhällsutveckling, byggnation samt miljö- och hållbarhet. 

Ä

Ästad Vingård Logotyp
Kontakt: Daniel Carlsson
Hemsida: http://https://astadvingard.se/
Från början var Ästad Vingård ett traditionellt lantbruk, men är numera prisbelönt som Nordens mest inspirerande miljö för möten och aktiviteter. Idag är det syskonen Linda, Mattias och Daniel som driver Ästad framåt. Syskonen har inte släppt taget om sin lantbruksbakgrund. En jordnära koppling genomsyrar allt i företagskonceptet – från aktiviteter som Fångarna på Gården till råvaruval i restaurangen och samverkan med naturen i spa-anläggningen.