Vad gör EMC?
EMC är ett företagsnätverk som verkar för att stärka våra medlemmars förutsättningar i att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Majoriteten av våra medlemmar bedriver verksamhet i Västsverige men alla som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete är välkomna som medlemmar – stora som små, lokala som nationella. Samtliga medarbetare hos våra medlemsföretag är välkomna att ta del av EMC:s aktiviteter och erbjudande. EMC tror på värdet av en samlad plattform där olika typer av aktörer kan mötas, föra dialog och tillsammans påverka och förbättra. Vi anser oss vara näringslivets främsta regionala nätverk för hållbar affärsutveckling.
Bakgrund
Energi- och MiljöCentrum har sitt ursprung i en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten 2006. Våren 2007 hade sju företag rekryterats till att vara med och finansiera uppstarten av nätverket och EMC höll även sitt första årsmöte.