Ett klimatbokslut är en viktigt utgångspunkt för en heltäckande klimatstrategi och en klimateffektiv affärsutveckling. Med hjälp av ett klimatbokslut kan man identifiera var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell, hur den förändras mellan åren samt var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska klimatpåverkan. Därmed ger det en grund för att vidta rätt åtgärder i form av effektiviseringar, användande av ny teknik och kravställningar på leverantörer, för att bara nämna några faktorer.

EMC erbjuder processledning och rådgivning för företag som vill göra ett klimatbokslut som ett verktyg för att kartlägga och minska sina klimatutsläpp.

Läs mer om EMCs klimatbokslut här