SolReg Summit
 • Datum:

  Tid: 08:30-12:00

  Plats: Campus Varberg

  Sista anmälningsdatum: 2019-11-22

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Tony Christensen
  tony.christensen@emcsverige.se

SolReg Summit

Framgångar och framtid!

Innehåll

EMC har tillsammans med Alexandersoninstitutet arbetat för att stärka solenergins utveckling och marknadsposition, med fokus på affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi samt beställarkompetens.

Ta del av resultat, framgångar och en inblick i solenergins framtid. Välkommen till SolReg Summit!

INNEHÅLL
- Föreläsaren, författaren och solexperten Lars Andrén föreläser på temat solenergi, marknad, prisutveckling, lönsamhet och vad vi kan vänta oss i framtiden

- Heidi Norrström, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, talar om InterSolar-mässan i München där hon gjort trend- och framtiddspaning

- Christer Kilersjö från Eksta Bostads AB talar om solvärme

- Johan Paradis från Paradisenergi AB talar om upphandlingsråd inför installation av solel

- EMC presenterar prosumentplattform

- Svefa presenterar 3D fastighetsbildning


ANMÄLAN: Maila namn, organisation, titel, organisationsnummer samt matallergier till julia.englund@alexandersoninstitutet.se.

Kontakt

Tony Christensen
tony.christensen@emcsverige.se