Syfte och mål med klimatberäkningar
 • Datum:

  Tid: 08:30-10:00

  Plats: Varberg

  Sista anmälningsdatum: 2019-10-28

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Helena Björkman
  helena.bjorkman@emcsverige.se

Syfte och mål med klimatberäkningar

Nätverksträff 1 - Klimatbokslut

Innehåll

Ett klimatbokslut identifierar var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet kan till exempel användas för att vidta relevanta åtgärder, kommunicera framgångar och utveckling eller inspirera kunder och leverantörer.

Varför gör ni ett Klimatbokslut? Vad ska resultatet användas till och vad är viktigast för att processen ska skapa ett så högt värde som möjligt för er?

Välkommen till en workshop där vi fördjupar oss i era respektive syften och målsättningar för att ge er förutsättningar att lyckas i ert klimatarbete.


Denna träff är endast öppen för företag och organisationer som deltar i Klimatbokslutet.

Kontakt

Helena Björkman
helena.bjorkman@emcsverige.se