ESG-nätverk, träff #1
 • Datum:

  Tid: 09:00-11:00

  Plats: Varberg

  Ej medlem: Kostnadsfritt
  Medlem: Kostnadsfritt

  Sista anmälningsdatum: 2019-12-02

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Tony Christensen, EMC
  0708-906417
  tony.christensen@emcsverige.se

ESG-nätverk, träff #1

För hållbarhetsperspektiv i kreditgivning, investering och rådgivning

Innehåll


VARFÖR ETT ESG-NÄTVERK?
ESG står för Economic, Social & Governance och är finansbranschens lingua franca för hållbarhet. Intresset för ESG-perspektiven inom finansbranschen växer snabbt, både kopplat till kreditgivning, rådgivning och investeringar. Ökad medvetenhet kring merrisk & mervärde, ökade kundkrav samt nya EU-direktiv driver på utvecklingen snabbt. Därför erbjuder vi nu ett forum för diskussion och fördjupad förståelse kring hur man kan tänka kring ESG-frågorna.

Nätverket träffas 4 gånger per år. Diskussionerna leds av ESG-/hållbarhetsexperter från EMC och Almi. I fokus står kunskapsfördjupning och erfarenhetsutbyte kring integrering av hållbarhetsperspektiven i finansbranschen.


INNEHÅLL TRÄFF #1
- Metoder och arbetssätt för integrerade ESG-perspektiv i verksamheten.
- Tour de table om deltagarnas utmaningar och behov kring ESG perspektiven samt Önskemål på innehåll i kommande nätverksträffar.


KOMMANDE TRÄFFAR
Varje träff har ett specifikt tema som bestäms gemensamt i nätverket. Teman som kommer avhandlas berör bland annat:
- Metoder för ESG med exempelvis exkludering, påverkan, integrerad analys och tematisk kredit/investering
- EU-direktiv med bland annat TCFD och Action plan for Sustainable finance
- ESG-perspektiv i privatrådgivning, företagsrådgivning, kapitalförvaltning, investering m.m.
- ESG-risker


KOSTNAD FÖR DELTAGANDE I ESG-NÄTVERKET
4000 kr per företag/år. Träff #1 är kostnadsfritt.Kontakt

Tony Christensen, EMC
0708-906417
tony.christensen@emcsverige.se