Få koll på utsläppen
 • Datum:

  Tid: 12:45-14:00

  Plats: Varbergs Sparbank

  Sista anmälningsdatum: 2019-12-08

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: Helena Björkman
  helena.bjorkman@emcsverige.se
  0722-12 48 85

Få koll på utsläppen

Se över utsläppen i hela värdekedjan!

Innehåll

Intressenter av olika slag ställer allt högre krav på att få en helhetsbild av hur stor företagets klimatpåverkan är. Genom att se över utsläppen i hela värdekedjan kan företag få en bättre bild av klimatrisker och affärsmöjligheter.

Den globala standarden för att redovisa klimatutsläpp, GHG Protocol, delar upp företagens utsläpp i tre olika scope: 1) direkta utsläpp, 2) inköpt energi och 3) indirekta utsläpp.

"Om stora delar av de utsläpp som verksamheten genererar är indirekta och exempelvis ligger i leverantörskedjor eller användningsfasen för sålda produkter så ger det en felaktig bild om man inte redovisar utsläppen i scope 3", menar Göran Erselius, senior konsult och partner på konsultbyrån 2050.

Vilka utsläppsområden är mest väsentliga för just er verksamhet att rapportera på? Hur får ni tillgång till korrekt och relevant data? Vad är viktigt att tänka på vid klimatrapportering av indirekta utsläpp?

Välkomna att lyssna till klimatrapporteringsexperten Göran Erselius när han hjälper oss reda ut dessa frågor kopplat till klimatrapportering i scope 3.


Föreläsningen är kostnadsfri och exklusiv för företag i Klimatbokslutet samt medlemmar i EMC.

Kontakt

Helena Björkman
helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85