Solcellsteknik och innovationer i byggsektorn
 • Datum:

  Tid: 13:00-16:30

  Plats: Stockholm, WSP Globen

  Sista anmälningsdatum: 2020-03-01

  Anmälan görs på emcsverige.se

  Kontakt: charlotta.winkler@wsp.com

Solcellsteknik och innovationer i byggsektorn

Workshop och föredrag för projektledare- och utvecklare

Innehåll

Högskolan i Halmstad bedriver i samarbete med WSP ett industridoktorandprojekt med finansiering av Energimyndigheten som syftar till att kartlägga hinder för en ökad implementering av solcellsanläggningar i den svenska bebyggelsen. I projektet studeras detta ur ett aktörsperspektiv och kopplas till ett så kallat innovationsekosystem. På lång sikt ska studierna identifiera aspekter som påverkar takten av processen för implementering av solelanläggningar i byggprojekt och i stadsplanering med sikte på att uppnå en hög andel anläggningar i framtida hållbara och smarta städer där solcellsanläggningar är en självklar del.

Inom ramen för studierna genomförs workshops med identifierade aktörer, som är starkt kopplade till implementeringen av tekniken. Arbetet har som syfte att identifiera dessa aktörers unika erfarenheter och utmaningar inom solcellsimplementering. Syftet är att studera erfarenheter och koppla detta till akademin för en vetenskaplig analys och vidare arbete med smart energi i smarta städer. Aktörer vi adresserar initialt är beställare, byggentreprenörer, leverantörer, installatörer, elnätbolag, konsulter och arkitekter.

Du bjuds därför in till en sådan workshop med byggentreprenörer. Är du projektutvecklare eller projektledare som kommit i kontakt med solcellsfrågor, litet eller stort, vill vi rikta inbjudan särskilt till dig. Workshopen följer en modell som är upplagd i flera steg: hinder identifieras, kopplas till aktörer och processen samt värderas efter dess upplevda påverkan för implementeringen.

Till forskningsprojektet och denna workshop är Kristian Widén och Charlotta Winkler kopplade. Kristian är docent inom innovationsvetenskap och är forskningsprojektets ledare vid Högskolan i Halmstad, akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Charlotta är industridoktorand vid WSP och Högskolan i Halmstad.

Eftersom workshopen följer särskild metod är antalet medverkande begränsad. Först till kvar gäller för anmälningarna.


Efter workshopen bjuds det på kaffe med dopp och ett föredrag kring solenergiteknik liksom innovationers plats i byggmanagement, som hålls av Charlotta Winkler och Kristian Widén.

ANMÄLD DIG TILL charlotta.winkler@wsp.com senast 2020-03-01.

Kontakt

charlotta.winkler@wsp.com