Smartare, grönare Sverige

Smartare, grönare Sverige

Hur regionala aktörer kan visa vägen för hållbar tillväxt och bättre miljö.

Innehåll

Välkommen en konferens med inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och hur skogens ekosystemtjänster ger oss unika förutsättningar att arbeta med hållbar samhällsutveckling och innovativt företagande.

INNEHÅLL
- Inledning med Landshövding Lena Sommestad
- Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019
- Fyra parallella seminariepass på skogstemat
- Workshop, utmaningar och åtgärder för en mer hållbar regional utveckling
- Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi
- Skräp som resurs, Glenn Mattsing, Sculptur
- Panelsamtal, Lena Sommestad, Tim Brooks, och Stefan Nyström.


LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR


Konferensen arrangeras i samarbete mellan Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Kontakt

Marie-Helene Bergstrand, Länsstyrelsen i Halland
010-224 32 13
marie-helene.bergstrand@lansstyrelsen.se