top of page

CSRD: mer än bara hållbarhetsrapportering

Uppdaterat: för 6 dagar sedan

Den nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är utformad för att säkerställa att företag noggrant redovisar de sociala och miljömässiga konsekvenserna av sin verksamhet. Direktivet omfattar en stor bredd företag, inklusive stora, medelstora och små företag som är aktiva på den europeiska marknaden. Till skillnad från det tidigare direktivet, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), inkluderar CSRD fler företag och specificerar tydligare krav på hållbarhetsredovisning.


CSRD berör alla aspekter av företagens hållbarhetsarbete och når därmed till kärnan av hållbarhet.

Det blir viktigt att överväga vilken roll företaget vill inta inom hållbarhetsområdet, hur företaget ska hantera det förändringar som CRSD medför och hur man möter de ökade kraven på rapportering.


Genom CSRD förskjuts företagens hållbarhetskommunikation från att enbart beskriva dess arbete och dess effekter till att faktiskt kunna kvantifiera resultaten av detta arbete på ett enhetligt sätt. Det är av stor vikt för företag att förstå de praktiska följderna av detta för att kunna planera sitt arbete.


Eftersom CSRD betonar transparens i hållbarhetsrapporteringen blir det även väsentligt för företagen att noggrant överväga om den presenterade informationen är i linje med deras önskade image vad gäller hållbarhetsarbete. CSRD kommer att underlätta för investerare att jämföra hållbarhetsresultat mellan olika företag, vilket kan få stor inverkan på företagens tillgång till kapital.


Det är av avgörande betydelse för företag att förstå kraven och principerna för hållbarhetsrapportering enligt CSRD. Detta gäller både för de företag som direkt påverkas av CSRD och de som för närvarande inte omfattas av det.

Genom att behärska detta kan företagen bättre förstå sin egen hållbarhetspåverkan och identifiera områden där förbättringar behövs. Dessutom kan det hjälpa företag att förutse och hantera eventuella krav från sina leverantörer, även om de inte för närvarande är skyldiga att rapportera enligt CSRD. Att uppnå och överträffa kraven i hållbarhetsrapportering enligt CSRD är avgörande för att säkerställa företagens långsiktiga hållbarhet och konkurrenskraft på marknaden.TA CHANSEN!


Förbered er organisation för hållbarhetsrapportering enligt CSRD genom att delta i utbildningen med Ramboll och EMC.
Utbildningen genomförs digitalt vid två tillfällen:

  • 27/5 kl. 13.00-16.30

  • 17/6 kl. 14.00-16.00


Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en tydlig bild av hur de ska gå tillväga för att förbereda verksamheten inför CSRD och de nya redovisningskraven. Och få en förståelse för det egna hållbarhetsarbete och dess effekter på miljö och samhälle, samt insikter i hur man kan fortsätta arbete med sin påverkan och få en förståelse för företagets hållbarhetsarbete. Anmäl senast fredagen den 23 maj


Varmt välkomna!

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

תגובות


bottom of page