top of page

POTENTIAL: ÅTERBRUK HALLAND

Bygg- och fastighetsbranschen är linjär, förbrukar en stor mängd jungfruligt material och har stor klimatpåverkan. Genom återbruk och utveckling av nya affärsmodeller kan både avfall och klimatpåverkan minskas.

 

Projekt Potential: Återbruk Halland (P:ÅH) är det första breda initiativet för att initiera förändring för en cirkulär omställning med målet att utveckla ett storskaligt återbruk i den halländska bygg- och fastighetsbranschen.  

 

Detta regionalfondsfinansierade projekt riktar sig framför allt till små och medelstora företag i hela den halländska värdekedjan inom bygg- och fastighetsbranschen.

 

Projektet kommer bland annat leverera en potentialstudie med fokus på återbruk och bevarande, visa upp tre demonstrationsprojekt där diskussion och erfarenhetsutbyte leder till ny kunskap och nya möjligheter. Dessutom genomförs breda kunskapshöjande aktiviteter och coaching som leder till konkreta åtgärder i företagen genom utveckling av affärsmodeller och etablering av nya värdekedjor. 

Projektet sammanför beställare och utförare kring återbrukets möjligheter och utmaningar samt skapar förutsättningar för fortsatta insatser efter projektperioden. 

Projektpartners: IVL, Svenska Miljöinstitutet, Varbergs kommun och Region Halland.

PROJEKTPERIOD
September 2023 - deptember 2026

 

KONTAKT

KAJSA URGE

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

kajsa.urge@emcsverige.se

0739-96 88 80

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansieras av Europeiska regionalfonden genom Tillväxtverket samt Region Halland.  

bottom of page