Arena Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar. Arenan har som syfte att bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi, med innovationer i företag som drivkraft. För att åstadkomma detta matchar vi idéer och produkter med rätt kompetens, nischmarknader, testmiljöer och forskning.

Läs mer om Arena Grön Tillväxt här