BAS - Bygga attraktiva samhällen för företag

Tillsammans med NOD och Högskolan i Halmstad driver EMC en treårig satsning för att driva på omställningen till en mer koldioxidsnål ekonomi och en hållbar samhällsutveckling. Fokus kommer ligga på tre parallella spår:

Hållbar mobilitet - Skapa förutsättningar för ett koldioxidsnålt samhällsbyggande.
Cirkulär omställning - Underlätta och skapa förutsättningar för företags omställning till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi.
Samverkansarena Smart Stad - Formera samverkanslösningar för hållbar samhällsutveckling.

Mer information om projekt BAS hittar du här

Kontakt
Tony Christensen
tony.christensen@emcsverige.se
0708-90 64 17