Hållbara Halland är vårt senaste initiativ för att stärka och stötta klimat­ och hållbarhetsarbete hos västsvenska företag. Här erbjuds rådgivning, digitala verktyg och kompetensnätverk. Hållbara Halland består av följande tre moduler:
HÅLLBARHETSBAROMETERN
Det digitala verktyget som hjälper dig att samla och överblicka verksamhetens hållbarhetsarbete. I takt med ett ökat hållbarhetsarbete tickar Hållbarhetsbarometern upp! Syftet är att inspirera företagen att öka sitt hållbarhetsarbete samtidigt som arbetet synliggörs både internt och externt.

Hållbarhetsbarometern är under utveckling och kommer lanseras i mars 2018.

KLIMATBOKSLUTET

En publikation i vilken ett antal bolag gått samman för att redovisa sina verksamheters klimatpåverkan. Det ger en klar bild av var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell, därmed även en grund för att vidta rätt åtgärder i form av effektiviseringar, användande av ny teknik och kravställningar på leverantörer för att nämna några.

Läs mer om Klimatbokslutet här.


HÅLLBARHETSSTRATEGIER OCH -RAPPORTERING

Regelbundna kompetenshöjande nätverksträffar som syftar till att höja deltagande företags förmåga att med hjälp av globala riktlinjer integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Nätverksträffarna höjer konkurrenskraften hos de medverkande företagen genom ett ökat fokus på intressentdialog, väsentlighetsanalys och rapportering av hållbarhetsfaktorer.

Kommande träffar hittar du här.


Kostnad:

5000 kr/år för medverkan i en modul
10 000 kr/år för medverkan i två eller tre moduler

Kostnaden är exklusive moms.

Vill du veta mer? Kontakta Helena Björkman:
helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85