Hållbara Halland är vårt senaste initiativ för att stärka och stötta klimat­ och hållbarhetsarbete hos västsvenska företag. Här erbjuds rådgivning, digitala verktyg och kompetensnätverk. Hållbara Halland består av följande tre moduler:

HÅLLBARHETSBAROMETERN

KLIMATBOKSLUTET

NÄTVERKET FÖR HÅLLBARHETSSTRATEGIER OCH -RAPPORTERING


KOSTNAD

5 000 kr/år för medverkan i en modul
10 000 kr/år för medverkan i två eller tre moduler
Kostnaden är exklusive moms.

KONTAKT
Helena Björkman
helena.bjorkman@emcsverige.se
0722-12 48 85

Projektet har beviljats medfinansiering från Region Halland under perioden maj 2017 till december 2019.

HÅLLBARA HALLAND