Hållbarhetsbarometern är det digitala verktyget som hjälper dig att samla och överblicka verksamhetens hållbarhetsarbete. I takt med ett ökat hållbarhetsarbete tickar Hållbarhetsbarometern upp! Syftet är att inspirera företagen att öka sitt hållbarhetsarbete samtidigt som arbetet synliggörs både internt och externt. Verktyget har sin utgångspunkt i GRIs standarder för hållbarhetsrapportering.

14 mars lanserar vi verktyget. Du ges då möjlighet att lära dig mer om GRIs standarder, ställa frågor till de som varit med och tagit fram verktyget samt testa på det.

ANMÄL DIG HÄR