HÅLLBARA HALLAND

Hållbara Halland är vårt senaste initiativ för att stärka och stötta klimat­ och hållbarhets­ arbetet hos västsvenska företag. Här erbjuds rådgivning och kompetensnätverk inom följande tre områden:
• Hållbarhetsbarometern
• Klimatbokslut
• Hållbarhetsrapportering