Ett klimatbokslut är en viktig utgångspunkt för en klimatffektiv affärsutveckling. Det ger en klar bild av var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Därmed ger det också en grund för att vidta åtgärder i form av effektiviseringar, användande av ny teknik och kravställningar på leverantörer, för att bara nämna några faktorer.

Med Klimatbokslut Halland vill vi inspirera er till att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort.

Här hittar du publikationerna


Vi arrangerar regelbundna nätverksträffar för de deltagande bolagen. Kommande träffar hittar du i bland våra tematiska nätverk. Är du intresserad av att gå med i Klimatbokslut Halland? Kontakta oss!

Här hittar du kommande träffar