EMC driver en treårig satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Arbetet görs tillsammans med Alexandersoninstituteten. Satsningen går under namnet SolReg Halland. Två parallella spår drivs för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition.

Här erbjuds rådgivning och kompetensnätverk inom:
• Affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi
• Beställarkompetens
Vi arrangerar regelbundna nätverksträffar kopplade till SolReg Halland samt vårt solelsnätverk. Kommande träffar hittar du i bland våra tematiska nätverk. Är du intresserad av att veta mer om SolReg Halland? Kontakta oss!

Träffar våren 2018

Läs mer och anmäl dig till träffarna här


KONTAKT

Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se

Mer information om SolReg Halland hittar du på Alexandersoninstitutets hemsida