SolReg är en satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Två parallella spår drivs för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition.

Här erbjuds rådgivning och kompetensnätverk inom:
• Affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi.
• Beställarkompetens