Företagen i Klimatbokslut Halland tar årligen fram en gemensam publikation. I Klimatbokslut Halland redovisas företagens hållbarhetsarbete, klimatpåverkan samt planer framöver. Här kan du ladda ner och läsa Klimatbokslut Halland 2015 och 2016.

KLIMATBOKSLUT HALLAND 2016

KLIMATBOKSLUT HALLAND 2015