Med Klimatbokslutet vill vi inspirera företag till att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort. Resultatet redovisas varje år i ett gemensamt klimatbokslut.

Publikationer
Publikationen Klimatbokslut med EMC lanseras i april varje år. Publikationen är en möjlighet för företag att gemensamt och individuellt kommunicera sitt klimatarbete. I Klimatbokslutet redovisas företagens klimatpåverkan, mål och utveckling.

Klimatbokslut 2018

Klimatbokslut 2017

Klimatbokslut 2016

Klimatbokslut 2015Medverkande bolag säger så här om nyttan med Klimatbokslutet:

”Kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”
”Viktigt att inspirera andra företag”
”Nytt perspektiv på den egna verksamheten”
”Skapar engagemang”
”Transparens och trovärdighet”
”Bra produkt att använda i kommunikationen”


Kontakt
Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se