top of page
Image by Charles Deluvio

RÅDGIVNING & PROCESSLEDNING

Hållbarhetsfrågor uppstår och finns i alla verksamheter och i varje medarbetares roll och beslut. Genom rådgivning och processledning hjälper vi er att komma till nya insikter som stärker ert hållbarhetsarbete. Oavsett om det gäller kartläggning eller analys kan vi ge er stöd och vara ett bollplank genom processen.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Image by Ambrose Chua

NULÄGESANALYS

En solid nulägesanalys är en viktig förutsättning för att sätta ut riktning och nödvändiga åtgärder i hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att skapa en helhetsbild genom att definiera nuläget både gällande sakfrågor, styrning och organisationsstruktur.

VÄSENTLIGHETSANALYS

För att identifiera ditt företags viktigaste hållbarhetsfrågor krävs insikt och förståelse för verksamhetens intressenter och deras behov. Efter detta arbete prioriteras de mest väsentliga frågorna.

Vi hjälper er genom hela processen.

BOLLPLANK

Som hållbarhetsansvarig på ett företag känner man sig ofta ensam. EMC är aldrig mer än ett samtal bort om du vill få stöttning eller bolla idéer. Genom vårt medlemsnätverk kan vi även sätta dig i kontakt med andra företag eller organisationer för samarbeten och råd.

bottom of page