A

ALMI Företagspartner Halland Logotyp
Kontakt: Magdalena Johansson, VD
Hemsida: http://www.almi.se/Vast/
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

C

Kontakt: Peter Uppman, Affärsutvecklare
Kontakt: Lina Borghardt, Rådgivare/projektledare

G

Kontakt: Britt Karlsson-Green, Projektledare

I

Kontakt: Urban Thuresson, Projektledare

L

M

Miljöbron Logotyp
Kontakt: Sandra Johansson, Regionansvarig
Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.

S

Kontakt: Anita A'son-Strandahl, Ordförande
Kontakt: Kerstin Bengtsson, Personalchef/projektledare

T

TEK Kompetens Logotyp
Kontakt: Sten Liljedahl, VD
Hemsida: http://www.tek.se/om-tek-kompetens/
TEK Kompetens är Hallands största kompetensförmedlare med 10 000 medlemmar fördelat på 400 arbetsgivare. TEK genomför 400 kompetensutvecklande aktiviteter varje år. I närområdet! Det spar tid och pengar. Ett medlemskap i TEK Kompetens ger dig utbildningar, yrkesnätverk och mentorsprogram anpassade efter era kompetensbehov. Dessutom gör du skillnad. Hela deras överskott går nämligen tillbaka till de lokala gymnasieskolorna i form av investering i modern spetsutrustning.