EMC driver en treårig satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Arbetet görs tillsammans med Alexandersoninstitutetet och satsningen går under namnet SolReg Halland. Två parallella spår drivs för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition.

Här erbjuds rådgivning och kompetensnätverk inom:
• Affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi
• Beställarkompetens
Vi arrangerar regelbundna nätverksträffar kopplade till SolReg Halland samt vårt solelsnätverk. Kommande träffar hittar du i vår aktivitetslista. Är du intresserad av att veta mer om SolReg Halland? Kontakta oss!

Läs mer och anmäl dig till träffarna här


KONTAKT

Tony Christensen
0708-90 64 17
tony.christensen@emcsverige.se

Mer information om SolReg Halland hittar du på Alexandersoninstitutets hemsida