NULÄGESANALYS
En solid nulägesanalys är en nödvändig start för att sätta ut riktning och nödvändiga åtgärder i hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att skapa en helhetsbild genom att definiera nuläget både gällande sakfrågor, styrning och organisationsstruktur.

INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGHET
Mycket av grunden för att bli en hållbättre verksamhet ligger i en gedigen förståelse för verksamhetens intressenter och mot bakgrund av det prioritera de mest väsentliga frågorna att fokusera på. Vi hjälper dig med gärna med både intressentdialogen och väsentlighetsanalysen.

INTEGRERAD HÅLLBARHETSSTRATEGI
Hållbarhetsfrågorna finns i hela verksamheten och i varje medarbetares roller och beslut. En hållbarhetsstrategi är bra men får sällan fullt genomslag om den inte omsätts till en hållbar strategi. Vi ser er över era styrdokument och mål så att de styr mot en hållbättre verksamhet.

ESG DUE DILIGENCE
ESG står för environmental, social, governance och används när vi pratar hållbarhet i transaktionssammang. ESG perspektiven växer snabbt i betydelse vid transaktioner såsom sourcing, investeringar, förvärv och nya partners. Vi erbjuder ESG utvärderingar som ger er underlagen ni behöver för att bedöma hållbarhetsrisker och möjligheter i era transaktioner.

EXTERN HÅLLBARHETSANSVARIG - EXKLUSIV MEDLEMSTJÄNST
Alla bolag, såväl små som stora, behöver någon som utvecklar verksamhetens hållbarhetsfrågor och säkrar att de integreras i kärnverksamheten. För de verksamheter som saknar resurser för detta internt kan det vara en bra lösning att anlita en extern hållbarhetsansvarig som alltid finns till hands. Som medlem hos oss har du möjlighet att anlita oss som din externa hållbarhetsavdelning.

Medlemmar får 25 % rabatt på våra tjänster och digitala verktyg.

Vi erbjuder även tjänster inom:

FÖRELÄSNINGAR OCH PROCESSLEDNING

KOMMUNIKATION OCH RAPPORTERINGKontakt

Tony Christensen
0708-90 64 17
tony.christensen@emcsverige.se