Landets universitet och högskolor är fyllda av drivna och företagsamma studenter som kan hjälpa ert bolag att utvecklas och hitta nya vägar framåt. Tillsammans med våra partners hjälper vi ert bolag att hitta rätt studentsamarbete för just era behov.
Miljöbron - En länk mellan studenter och företag
Vill du ha hjälp att utveckla din verksamhet i en hållbar riktning? Miljöbron formulerar relevanta projektbeskrivningar utifrån företagets behov och rekryterar studenter med rätt kompetens. Studenternas arbetsinsats varierar beroende på projektets omfattning. Miljöbron finns hela tiden till hands som bollplank och stöd för såväl dig som arbetsgivare samt studenterna.
Kontakt: Maria Rydberg, maria@miljobron.se, 0766-12 17 51

Läs mer om Miljöbron