EMCs styrelse består av:
Ordförande: Björn Sjöström, VD, Varberg Energi.
Kontakt: bjorn.sjostrom@varbergenergi.se
Vice ordförande: Birgitta Lennermo, Kompetensutvecklare, TEK
Ledamot: Roger Bergström, Produktutvecklingschef, Stora Enso Hylte
Ledamot: Ulf Hofstedt, VD, Varbergs bostad
Ledamot Måns Holst, VD, Vicell
Ledamot Heléne Modig Lövgren, Chef för avdelning Projekt, planering och revision, Ringhals
Ledamot: Monica Karlsson, VD, Halmstads Energi och Miljö
Ledamot: Eva Hjälmered, Alexandersoninstitutet
Ledamot; Andreas Björk, Varbergs Sparbank

Dagordning årsmöte 2020-04-14

Årsberättelse för verksamhetsåret 2019

Årsberättelse för verksamhetsåret 2018

Årsberättelse för verksamhetsåret 2017

Årsberättelse för verksamhetsåret 2016

EMCs stadgar


Styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Medlemmar som vill nominera till styrelsen eller väcka särskilda frågor inför styrelsemöten eller är välkomna att kontakta kansliet.

Kontakt
Helena Björkman
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se