EMC driver kompetensnätverk inom områden där våra medlemmar vill arbeta tillsammans kring erfarenhetsutbyte, affärsutveckling och marknadsutveckling.

När ditt företag har en utmaning eller ett behov ni vill utveckla tillsammans med andra i branschen finns det möjlighet att delta i våra befintliga nätverk eller starta upp ett nytt nätverk. Kontakta kansliet vid frågor eller för mer information.

Följande nätverk finns idag:
• Träkonstruktioner
• Solenergi
• Energieffektivisering
• Återvinning
• Klimatbokslut
• Hållbarhetsrstrategier och -rapportering

Du hittar kommande träffar inom respektive nätverk i vår aktivitetslista.

Till aktivitetslista