Arena Grön Tillväxt
Projektet vände sig främst till innovatörer och entreprenörer i SMEs som arbetar med produkter från jord, skog och vatten. Innovationerna kunde berör hela värdekedjan. EMC drev skogsförädling med stort fokus på större trähuskonstruktioner.
Projekttid: 2015-2018
Projektpartners: Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet Halland
Finansiering: Regionalfonden

North Sea SEP PLUS
Nätverksprojekt med fokus på beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp inom näringsliv och offentlig sektor.
Projekttid: 2014-2015
Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer runt Nordsjön.
Finansiering: Regionalfonden

CO2RE
Metodinsamling och dokumentation av koldioxidreducerande arbete på stads- och regional nivå.
Projekttid: 2013-2014
Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge.
Finansiering: KASK regionalfond

Energy Vision
Ett utvecklings- och inkubatorprojekt i Sverige, Danmark och Norge med tema Energi.
Projekttid: 2012-2013
Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge.
Finansiering: KASK regionalfond

EnergiFokus
Kunskapsspridning inom fossilfri energi och energieffektivisering.
Projekttid: 2012
Finansiering: Energimyndigheten

Upplysa
Fokus på omställning till fossilfri energi. Särskilt fokus på belysning, transporter och förnybara energislag.
Projekttid: 2011-2012
Projektpartners: Alexandersoninstitutet
Finansiering: Regionalfonden

Lönsammare Miljöaffärer
Projektet syftade till att företag skulle stärka sin konkurrenskraft genom att kartlägga och utveckla deras potential och kommunikation av hållbarhets- och miljöargument
Projekttid: 2010-2011
Projektpartners: Region Halland och Alexandersoninstitutet
Finansiering: Regionalfonden

North Sea SEP
Projektet syftade till att utvärdera och sprida ny kunskap kring hur städer och regioner kan tillämpa fossilfria och robusta energisystem samt att hantera omställningen stegvis.
Projekttid: 2009-2013
Projektpartners: Ett tiotal aktörer från flera olika länder
Finansiering: Nordsjöprogrammet