Image by Eduardo Alvarado

TRÄHUSAMBASSADÖRER

 Byggbranschen står idag för en stor andel av samhällets klimatutsläpp och påverkar en rad andra miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsfaktorer. Trä som byggmaterial har stor påverkan på en klimatutsläppen över en byggnads livscykel men även andra hållbarhetsfördelar för individ, näringsliv och samhälle.


Genom projekt Trähusambassadörer ska vi tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja arbeta med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä.


PROJEKTPERIOD
1 mars 2018 - 1 mars 2021

MÅL
Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland samt att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja.

 

VAD PROJEKTET ERBJUDER

Image by Volodymyr Hryshchenko
person-s-left-hand-holding-green-leaf-pl

KUNSKAPSSPRIDNING OCH NÄTVERK

Projektet arrangerar och sprider evenemang för att sprida kunskap och inspiration om byggande av flervåningshus i trä. 

Under hösten 2020 kommer alla evenemang i egen regi ske digitalt. Se vår kalender för våra planerade evenemang inom Trähusambassadörer.

STÖR EN TRÄHUSAMBASSADÖR -INDIVIDUELL RÅDGIVNING

Bolla med en expert och få konkret vägledning och rekommendationer specifika för den utmaning ni har kopplat till att bygga flervåningshus i Trä. Vid behov finns sedan möjligheten om att ansöka om en individuell rådgivningsinsats genom trähusambassadörer eller andra projekt.

 

Kalender Trähusambassadörer

 • Vad kan man tjäna på att bygga i trä?
  Online
 • Trä som hållbart fasadmaterial
  Zoom
 • Mjuka värden med Trähus
  Zoom
 

Se EMCs webinarie bibliotek för genomförda evenemang under 2020.

I EMC's kalender hittar ni fler kommande evenemang inom andra relevanta ämnesområden.

 

KONTAKT

MICHAELA FLENGER

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

michaela.flenger@emcsverige.se

0739-96 88 80

 

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland medfinansierar projektet. Den totala projektbudgeten är på ca 2,3 miljoner SEK. Här kan du läsa mer om projektet.

 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram