TRÄHUSAMBASSADÖRER

Genom projekt Trähusambassadörer ska vi tillsammans med aktörer i byggbranschens hela värdekedja arbeta med att stärka marknadens kunskap och kapacitet för att bygga en högre andel flervåningshus i trä.


INDIVIDUELLT STÖD I PROJEKTERING
Projektet kan i många falla hjälpa till att ta fram specifik kunskap om förutsättningarna för en träbyggnad tidigt i en projektering. Vilket behov har du? Kontakta EMC för att tala om möjligheter och förutsättningar.

PROJEKTPERIOD
1 mars 2018 - 1 mars 2021

MÅL
Att öka andelen flervåningshus som byggs med trästomme i Halland samt att stärka kunskap och kapacitet om trähuskonstruktioner i byggbranschens hela värdekedja.

FINANSIERING OCH BUDGET
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland medfinansierar projektet. Den totala projektbudgeten är på ca 2,3 miljoner SEK. Här kan du läsa mer om projektet.

KONTAKT
Michaela Flenger
michaela.flenger@emcsverige.se