top of page

VARBERGS ENERGI- OCH MILJÖPRIS

Varbergs Energi- och miljöpris går till företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhets-, energi- och miljöfrågor samt integrerar dessa som en väsentlig del i verksamhetens kärna och övergripande strategi. Varbergs Energi- och Miljöpris delas årligen ut av EMC på VarbergsGalan.

Juryn premierar genomförda insatser i Varbergs kommun som:

  • Präglas av engagemang och handlingskraft.

  • Kan tjäna som goda exempel på minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden.

  • Gärna kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande.

VINNARE 2019

GREENTIME MED VERKTYGET OCH CERTIFIERINGEN HÅLLBART EVENEMANG

Motivering:
Greentime kännetecknas av ett mycket stort engagemang och har med ett unikt verktyg nått ut till nära 500 aktörer inom evenemangsbranschen. Verktyget Hållbart Evenemang, som inkluderar och konkretiserar Agenda 2030, får aktörerna att tycka det är enkelt och lärorikt att jobba med hållbarhetsfrågor.

Vinnare vbg galan 2019.jpg

TIDIGARE VINNARE

TAIGA

2018

VARBERGS STADSHOTELL & ASIA SPA

2017

SYSTEM-
INSTALLATION

2016

SWT-KONCERNEN

2015

COOP FORUM VARBERG

2014

VARBERG ENERGI

2013

DEROME

2012

TIMBERBRIDGE

2011

SÖDRA CELL VÄRÖ

2010

bottom of page