Varbergs Energi- och miljöpris går till företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhets-, energi- och miljöfrågor samt integrerar dessa som en väsentlig del i verksamhetens kärna och övergripande strategi. Energi- och Miljöpris i Varberg delas årligen ut av EMC på VarbergsGalan.

Juryn premierar genomförda insatser i Varbergs kommun som:
• Präglas av engagemang och handlingskraft.
• Kan tjäna som goda exempel på minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden.
• Gärna kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande.

VARBERGS ENERGI- OCH MILJÖPRIS 2019 TILLDELADES GREENTIME MED VERKTYGET OCH CERTIFIERINGEN HÅLLBART EVENEMANG!

Motivering:
Greentime kännetecknas av ett mycket stort engagemang och har med ett unikt verktyg nått ut till nära 500 aktörer inom evenemangsbranschen. Verktyget Hållbart Evenemang, som inkluderar och konkretiserar Agenda 2030, får aktörerna att tycka det är enkelt och lärorikt att jobba med hållbarhetsfrågor.

Läs mer om Greentime och Hållbart Evenemang


Tidigare vinnare:

Taiga, 2018
Varbergs Stadshotell & Asia Spa, 2017
Systeminstallation, 2016
SWT koncernen, 2015
Coop Varberg, 2014
Varberg Energi, 2013
Derome, 2012
Timberbridge, 2011
Södra Cell Värö, 2010