Nominera företag i Varberg som gjort framsteg i sitt hållbarhetsarbete!

Varbergs Energi- och miljöpris går till företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhets-, energi- och miljöfrågor samt integrerar dessa som en väsentlig del i verksamhetens kärna och övergripande strategi. Den 18 oktober delas årets Energi- och Miljöpris i Varberg ut av EMC på på VarbergsGalan, i samarbete med NOD och Företagarna Varberg.

Har du tips på företag som gjort sig förtjänt av detta pris? Nominera senast 10 september!

Juryn premierar genomförda insatser i Varbergs kommun som:
• Präglas av engagemang och handlingskraft.
• Kan tjäna som goda exempel på minskad negativ miljöpåverkan, nu och i framtiden.
• Gärna kännetecknas av originalitet, mätbarhet och nytänkande.

NOMINERA TILL VARBERGS ENERGI- OCH MILJÖPRISVarbergs Energi- och miljöpris 2018 gick till Taiga AB!

Läs motiveringen här


Tidigare vinnare:

Varbergs Stadshotell & Asia Spa, 2017
Systeminstallation AB, 2016
SWT koncernen, 2015
Coop Varberg, Återvinning, 2014
Varberg Energi AB, 2013
Derome AB, 2012
Timberbridge AB, 2011
Södra Cell Värö AB, 2010