Ett klimatbokslut är en viktig utgångspunkt för en klimateffektiv affärsutveckling. Det ger en klar bild av var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Därmed ger det också en grund för att vidta åtgärder i form av effektiviseringar, användande av ny teknik och kravställningar på leverantörer, för att bara nämna några faktorer.

Med Klimatbokslut Halland vill vi inspirera er till att göra mer. Men framförallt är det ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet samt inspireras av hur andra har gjort.


Såhär säger de medverkande bolagen om Klimatbokslut Halland:

”Ger en kompletterande bild för ett mer aktivt och strategiskt miljöarbete”
”Viktigt att inspirera andra företag”
”Nytt perspektiv på den egna verksamheten”
”Kommunicerbar produkt”
”Skapar engagemang”
”Transparens och trovärdighet”
”Erfarenhetsutbyte”