top of page

tors 11 apr.

|

ONLINE

UTBILDNING: Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Utbildningen omfattar introduktion till EU-direktivet CSRD och standarden ESRS, följt av fördjupning i dubbel väsentlighetsanalys, påverkan på värdekedja, och en djupdykning i ESRS-standardens praktiska tillämpning. Övningar och diskussioner ger ökad förståelse för direkt tillämpning av kunskaperna.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
UTBILDNING: Hållbarhetsrapportering enligt CSRD
UTBILDNING: Hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Tid och plats

11 apr. 2024 09:00 – 12 apr. 2024 12:00

ONLINE

Gäster

Om evenemanget

Välkommen till vår utbildning Hållbarhetsrapportering enligt CSRD - så fungerar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning.

Utbildningen riktar sig till alla som behöver förstå CSRD och standarden ESRS och de nya krav detta medför på företags hållbarhetsredovisning.

Innehållet är anpassat till de företag som ingår i etapp tre av implementeringen av direktivet (noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag för försäkring) och för de företag som påverkas indirekt via värdekedjan (läs mer här om implementeringen). 

Datum:

Utbildningen genomförs digitalt under två halvdagar: 11 och 12 april kl 09:00-12:00

Utbildningen genomförs av KPMG: Frida Ottow & Axel Sahlberg

Halvdag nummer 1

11/4  kl. 09:00-12:00

Innehåll:

  • Introduktion till EU direktivet, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och dess standard European Sustainability Reporting Standard (ESRS), samt introduktion till Taxonomiförordningen. Nyckelbegrepp som Due Diligence och Värdekedja berörs.
  • Dubbel väsentlighetsanalys - Genomgång av nyckelverktyget Dubbel väsentlighetsanalys på detaljerad nivå.
  • Övning: Test på några utvalda ”sub-sub-topics” - utvärdering av områden enligt ESRS modell för dubbel väsentlighet.
  • Påverkan på aktörer i värdekedjan. Fördjupning kring hur CSRD påverkar fler aktörer i värdekedjan och hur detta omsätts i praktiken till hållbarhetsarbete.
  • Avrundning

Halvdag nummer 2

12/4 kl. 09:00-12:00

Innehåll:

  • ESRS – Djupdykning i standardens innehåll Genomgång av ESRS rapporteringsstandarder (ESRS originalstandarden samt LSME & VSME) där praktiska exempel vävs in löpande för att skapa förståelse för vad rapporteringen och hållbarhetsarbetet innebär i praktiken.
  • Diskussion: Områden som upplevs svårare att praktiskt förstå i ESRS diskuteras. Smågrupper identifierar svårare områden som sedan diskuteras i helgrupp.
  • Avrundning

Pris:

Medlem i EMC: 6 500 kr ex. moms/person (en anmälan per deltagare)

Icke medlem 9 000 kr ex. moms/person (en anmälan per deltagare)

Vi har ett begränsat antal platser, sista datum för anmälan 27/3. 

Observera att anmälan är bindande.

Kontakta oss om du har frågor!

Petra Löfås

Hållbarhetsrådgivare

+46 (0)708 808038

petra.lofas@emcsverige.se

Dela detta evenemang

bottom of page