HELENA BJÖRKMAN

HÅLLBARHETSRÅDGIVARE

helena.bjorkman@emcsverige.se

0722-12 48 85

Helena stöttar organisationer i analys-, rapporterings-, strategi- och kommunikationsarbete genom bland annat föreläsning, utbildning och processledning. Helena driver Klimatbokslut med EMC med tillhörande Klimatnätverk. Hon har god erfarenhet av hållbarhetsramverk och metoder såsom SDG, GRI, SBT och GHG Protocol.

MICHAELA FLENGER

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

michaela.flenger@emcsverige.se

0796-96 88 80

Michaela är projektledare för EMCs utvecklingsprojekt inom hållbart byggande samt cirkulär omställning och hållbar mobilitet. Michaela har en bred kompetensbakgrund med lång erfarenhet av att driva olika projekt i komplexa organisationer och med mångfacetterade intressentgrupper och frågeställningar.

 

EMC (Energi- och MiljöCentrum)
Norrgatan 16
432 41 Varberg