IMG_8837.JPG

HELENA BJÖRKMAN

HÅLLBARHETSRÅDGIVARE

helena.bjorkman@emcsverige.se

0722-12 48 85

Helena stöttar organisationer i analys-, rapporterings-, strategi- och kommunikationsarbete genom bland annat föreläsning, utbildning och processledning. Helena driver Klimatbokslut med EMC med tillhörande Klimatnätverk. Hon har god erfarenhet av hållbarhetsramverk och metoder såsom SDG, GRI, SBT och GHG Protocol.

michaela flenger.jpg

MICHAELA FLENGER

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

michaela.flenger@emcsverige.se

0739-96 88 80

Michaela är projektledare för EMCs utvecklingsprojekt inom hållbart byggande samt cirkulär omställning och hållbar mobilitet. Michaela har en bred kompetensbakgrund med lång erfarenhet av att driva olika projekt i komplexa organisationer och med mångfacetterade intressentgrupper och frågeställningar.

JOHAN ADERMALM

CONTENT MANAGER
johan.adermalm@emcsverige.se

073-801 51 51

Johan är vårt kommunikativa geni som synliggör våra medlemmar, spetsar medlemserbjudanden och sprider kunskap om hållbättre verksamhetsutveckling. Vänd dig till Johan om du har frågor rörande medlemskap och våra erbjudanden.

EMC (Energi- och MiljöCentrum)
Impact House Östra Långgatan 47 
432 41 Varberg