michaela flenger.jpg

MICHAELA FLENGER

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

michaela.flenger@emcsverige.se

0739-96 88 80

Michaela är projektledare hållbarhet på EMC. Michaela har en lång erfarenhet av att arbeta med affärs- och verksamhetsutveckling från konsultbranschen. På EMC driver hon bland annat projekt inom cirkulär ekonomi där EMC erbjuder Cirkulär Kickstart och projekt inom hållbart byggande tillsammans med aktörer i byggvärdekedjan. Det är också Michaela ni skall kontakta för frågor kring klimatbokslutet, hållbarhetsbarometern och EMCs processlednings- och rådgivningstjänster.

JOHAN ADERMALM

CONTENT MANAGER
johan.adermalm@emcsverige.se

073-801 51 51

Johan är vårt kommunikativa geni som synliggör våra medlemmar, spetsar medlemserbjudanden och sprider kunskap om hållbättre verksamhetsutveckling. Vänd dig till Johan om du har frågor rörande medlemskap och våra erbjudanden.

EMC (Energi- och MiljöCentrum)
Impact House Östra Långgatan 47 
432 41 Varberg