AVSLUTADE PROJEKT

Logga.png

BIOKOL HALLAND

Kartläggning av affärsmässiga förutsättningar för biokolsproduktion i Halland samt intressentanalys av möjliga aktörer inom olika delar av värdekedjan. Projekttid: 2019. Partners: EcoEra och JENO. Finansiering: Region Halland.

HÅLLBARA HALLAND

Projekt för att stärka företags konkurrenskraft genom att utveckla förmågan att integrera hållbarhetsfaktorer i affärsutvecklingen. Projekttid: 2017-2019. Finansiering: Region Halland. Effekter: Framtagande av digitala verktyget Hållbarhetsbarometern samt utveckling av koncept Klimatbokslut med EMC.

Klimatbokslut 1.png
Image by Markus Spiske

SOLREG HALLAND

Satsning för att främja solenergins utveckling utifrån två parallella spår: affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi, samt beställarkompetens. Projektperiod: 2017-2020. Projektpartners: Alexandersoninstitutet. Finanisering: ERUF, Energimyndigheten, Region Halland.

Läs mer här. 

ARENA GRÖN TILLVÄXT

Projektet agerade möjliggörare för innovatörer och entreprenörer med produkter och idéer rörande jord, skog och vatten. Projekttid: 2015-2018.
Projektpartners: Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet Halland. Finansiering: ERUF och Region Halland.

Läs mer här.

Image by Geran de Klerk
Image by Sacha Styles


NORTH SEA SEP PLUS

Nätverksprojekt med fokus på beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp inom näringsliv och offentlig sektor.
Projekttid: 2014-2015. Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer runt Nordsjön. Finansiering: Regionalfonden.

CO2RE
COLLABORATE TO REDUCE AND RENEW

Metodinsamling och dokumentation av koldioxidreducerande arbete på stads- och regional nivå. Projekttid: 2013-2014.
Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge. Finansiering: KASK regionalfond.

Image by Paul Fiedler
Image by Federico Beccari

ENERGY VISION

Utvecklings- och inkubatorprojekt i Sverige, Danmark och Norge med tema Energi. Projekttid: 2012-2013. Projektpartners: Alexandersoninstitutet samt ytterligare aktörer i Danmark och Norge. Finansiering: KASK regionalfond.

ENERGIFOKUS

Kunskapsspridning kring fossilfri energi och energieffektivisering. Projekttid: 2012.
Finansiering: Energimyndigheten.

Image by Thomas Richter
Image by Johannes Plenio

UPPLYSA

Projekt för omställning till fossilfri energi med fokus på belysning, transporter och förnybara energislag. Projekttid: 2011-2012. Projektpartners: Alexandersoninstitutet. Finansiering: Regionalfonden.

LÖNSAMMARE MILJÖAFFÄRER

Projektet syftade till att företag skulle stärka sin konkurrenskraft genom att kartlägga och utveckla sin potential och kommunikation av hållbarhets- och miljöargument. Projekttid: 2010-2011
Projektpartners: Region Halland och Alexandersoninstitutet. Finansiering: Regionalfonden

Image by Aaron Burden
Image by Марьян Блан | @marjanblan

NORTH SEA SEP

Projektet syftade till att utvärdera och sprida ny kunskap kring hur städer och regioner kan tillämpa fossilfria och robusta energisystem samt hantera omställningen stegvis. Projekttid: 2009-2013. Projektpartners: Ett tiotal aktörer från flera olika länder. Finansiering: Nordsjöprogrammet