KALENDER
Hållbarhetsbarometern
Digital hållbarhetsfrukost
Science Based Targets
Digital hållbarhetsfrukost
Agenda 2030-utbildning
Zoom
Klimatbokslut 2020: Uppstart
Zoom
TBD
Antikorruption och mänskliga rättigheter
Plats ej fastställd
 
Tidigare aktiviteter
Klimatbokslut
Digital hållbarhetsfrukost
Cirkulär ekonomi
Digital hållbarhetsfrukost
EMC tipsar: Utbildning cirkulär ekonomi
Online
EMC tipsar: Webinar om cirkularitet
Online
Certifierad GRI-utbildning
Online
Omställning i produktionskedjan
Online