top of page
Hallands-Klimatlyft-header.png
ima226420.jpg

Tillsammans tar vi ert klimatarbete till nästa nivå

Klimatfrågan påverkar alla delar av näringslivet. Utvecklingen går fort och lagar och krav förändras snabbt. Det skapar nya möjligheter, men innebär också nya risker. För företag som vill kunna navigera framgångsrikt och stärka sin konkurrenskraft i ett föränderligt landskap är det helt enkelt nödvändigt att hänga med.

Genom projektet Hallands Klimatlyft hjälper vi halländska företag att komma vidare i sitt klimatarbete, oavsett om de står i begrepp att ta första steget eller har kommit en bra bit på vägen. Tillsammans tar vi oss framåt och uppåt.

Varmt välkommen att vara med!

Därför ska du vara med

Att vara med i Hallands Klimatlyft ger kraft åt hela företagets klimatarbete. Samtidigt stärker du din individuella kompetens och förmåga.

Hallands_Klimatlyft_Illustration_Fabrik_Röd.png

Vad vinner ert företag
på att vara med?

  • Kartläggning av företagets klimatpåverkan

  • Analys av risker och möjligheter

  • Utformning av mål, strategier och handlingsplaner

Hallands_Klimatlyft_Illustration_Person_Rod.png

Vad vinner du på att vara med?

  • Ökad kunskap och förmåga att driva klimatarbete

  • Tillgång till verktyg och metoder

  • Tillgång till nätverk

Så här går det till

Du tar med dig dina erfarenheter. Vi bistår med några av landets främsta experter på klimatarbete. Tillsammans bygger vi på din förmåga att aktivt och konkret driva ditt företags klimatarbete framåt. Till exempel genom att kartlägga er klimatpåverkan, sätta mål och utarbeta handlingsplaner.

Arbetet sker framförallt i form gruppcoachning men också genom öppna aktiviteter, som webbinarier.

Vi möter dig där du är och anpassar innehållet efter dina förkunskaper. Att vara med i Hallands Klimatlyft är kostnadsfritt.

DSC04128.jpg

Gruppcoachning

Vi jobbar tillsammans i grupp under coachning av våra experter. Här fokuserar vi på att kartlägga företagets klimatpåverkan genom datainsamling och beräkningsverktyg, samt lägga grunden för mål, strategi och handlingsplan. Gruppcoachningen sker vid sex träffar under en fyramånadersperiod.

Hallands_Klimatlyft_Illustration_Coachning_Blå.png

Vad är vår startpunkt?

Vad innebär detta

för vårt företag?

Vilka mål har vi och hur når vi dit?

Vad är vår klimatpåverkan
och hur prioriterar vi?

Öppna aktiviteter

Genom öppna aktiviteter som föreläsningar och webbinarier ökar vi kunskapen om klimatarbetets olika delar och vilken affärsnytta ett aktivt klimatarbete kan ge.

Hallands_Klimatlyft_Illustration_Fabrik_Rosa.png

WEBINAR 5/3  Klimatpåverkan i tillverkande industri 

Hallands_Klimatlyft_Illustration_Lyftkran_Rosa.png

WEBINAR 19/4  Klimatpåverkan i
Bygg & Fastighet

Hallands_Klimatlyft_Illustration_Lastbil_Rosa.png

WEBINAR 30/5 Klimatpåverkan i Godstransport & Logistik

iuliu-illes-_pSNWTP19F0-unsplash.jpg
Anmäl ditt intresse för
Hallands Klimatlyft!

Nästa omgång startar september 2024
Vart hörde du talas om Hallands Klimatlyft?

Tack för din intresseanmälan!
Vi hör av oss inom kort med information nästa steg.

Finansering och budget

Projektet finansieras av Region Halland. Den totala projektbudgeten är på 4,3 miljoner SEK fördelat på två år.

Group 22.png
Group 23.png
Group 21.png

Deltagande företag

Derome.png
Varbergs Fastighets AB.png
Nitrator.png
Tura.png
Happy homes.png
PH bygg.png
MTA.png
Gop.png
SWT paper.png
Sköld Forsberg.png
Core Link.png
EmanuEl.png

Associerade partners

Group 17.png
Group 15.png
Group 25.png
Laholm.png
Varbergs-sparbank.png
Coompanion.png
Group 18.png
Impact-house.png
Group 16.png
Group 19.png
Group 24.png
Group 20.png
Kungsbacka-kommun.png
Tek-kompetens.png
Logo SEB.png

Kontakt

Michaela Flenger
Projektledare hållbarhet

bottom of page