top of page
Blå himmel

HALLANDS KLIMATLYFT

Projektet syftar till att stötta Halländska företag i att få större insikt kring sin klimatpåverkan så att dessa utvecklar klimatsmarta affärer.

Detta gynnar konkurrenskraften för företagen och skapar incitament för fler företag att aktivt arbeta med klimatfrågan.

 

Projektet riktar sig primärt mot företag med hög klimatpåverkan (privata och offentliga) inom branscherna logistik och transport, bygg och fastighet samt tillverkande industri.

 

Projektet kommer leverera stöd som anpassas beroende på var i klimatomställningen respektive företag befinner sig. Stödet består av såväl öppna kompetenshöjande aktiviteter och affärsutvecklingsprogrammet Klimatlyftet som ges i två olika nivåer. Under Klimatlyftet kommer deltagande företag guidas genom processen att beräkna sin klimatpåverkan samt sätta mål och ta fram färdplaner för att minska den.

 

Samtliga aktiviteter har ett tydligt affärsdrivet fokus och involverar olika delar av företagen


PROJEKTPERIOD
Juni 2023 - September 2025

 

ÖKA DIN KLIMATKOMPETENS - KOSTNADSFRI WEBINARSERIE

EXPERTSTÖD GENOM GRUPPCOACHNING

Få vägledning och expertstöd för att kunna kartlägga, sätta mål och identifiera åtgärder för minskad klimatpåverkan.

 

Preliminär start våren 2024.

Projektet kan stötta alla typer av företag och organisationer men har fokus på tre branscher; Bygg och fastighet, transport och logistik samt tillverkande industri.

 

Är du intresserad av att delta i en av våra grupper som får coachning och expertstöd?

Gör en intresseanmälan nedan!

INTRESSEANMÄLAN
Hur ser ert klimatarbete ut på företaget idag? Välj det alternativ som ligger närmast.
Hur många anställda finns på företaget?
Vart hörde du talas om Hallands Klimatlyft?

Tack för din intresseanmälan!

Vi hör av oss med information om nästa steg.

KONTAKT

MICHAELA FLENGER

PROJEKTLEDARE HÅLLBARHET

michaela.flenger@emcsverige.se

0739-96 88 80

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansieras av Region Halland. Den totala projektbudgeten är på 4,3 miljoner SEK fördelat på två år. 

Region Halland.png
EMC_2013.png
IVL-SvMiljo_Logo (2).png
bottom of page