top of page
BILD -  Klimatbokslut (EMC) (1).png

KLIMATBOKSLUT MED EMC

Kimatbokslut

Ett klimatbokslut identifierar var den stora klimatpåverkan finns i företagets affärsmodell. Resultatet lägger grunden för att vidta rätt åtgärder i form av affärsutveckling, effektiviseringar, implementering av ny teknik och kravställningar på leverantörer.
 
EMC:s koncept innehåller kompetensutveckling, ett digitalt beräkningsverktyg och en kommunikationsplattform. Vi gör det enkelt för alla verksamheter att ta fram det ett klimatbokslut och tillämpa ett långsiktigt klimatarbete. 

VAD INGÅR?

  • Tillgång till det digitala klimatberäkningsverktyget Our Impacts

  • Kompetensutveckling, metodstöd och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte med övriga deltagande bolag

  • Synlighet på webb samt ett uppslag i den gemensamma publikationen

KOSTNAD

42 000 kr per medlemsföretag och år exkl. moms. Ej medlemmar i EMC 50 000 kr.

bottom of page