top of page

Världsarvet Grimeton - Ny medlem

Jennie Thulin - Verksamhetskoordinator


Välkomna till EMC Grimeton Radiostation. Ni är en del av ett världsarv. Vad menas med det?

Skillnaden mellan världsarv och andra typer av skyddade kultur-och naturarv är att de har värden som anses oersättliga för hela världen.

Det är objekt som är de mest extraordinära i sitt slag, inte bara nationellt utan ur ett globalt perspektiv.

Det finns bara en Grimeton Radiostation, ingen annanstans i hela världen går det att uppleva den trådlösa kommunikationens vagga så som i Grimeton.


Vad får man som besökare ta del av hos er?

Det många slås av är de öppna vidderna som ger en nästan sakral känsla, ett mäktigt första intryck med antennraden med de sex tornen, en känsla av rymd, lätthet och luftighet. Förutom platsens storslagenhet går det att här uppleva en helt unik, autentisk tidskapsel som speglar tekniska innovationer och dåtidens villkor i arbetslivet under ett antal decennier, till dagens verksamhet och framtidens möjligheter.


Våra guider berättar gärna och under besöket rekommenderar jag även att ta sig tid att besöka utställningen om platsen, förtära något ätbart från kaféet och sist men inte minst att njuta av utsikten, oavsett årstid.


Berätta något om Grimeton Radiostation som de flesta inte vet.

Det är än idag en aktiv radiostation som numera sänder mot civil flygfart och sjöfart.

Grimeton Radiostation har aldrig varit nedlagd utan radioverksamhet har pågått, och pågår fortfarande, från den här platsen i obruten följd i snart 100 år.

Det är en lång tradition av trådlös kommunikation som vi är stolta över att förvalta, bevara och föra vidare.


Varför är hållbarhetsfrågor viktiga för er verksamhet?

De möjligheter som världsarven har i arbetet med hållbarhet lyfts i Sveriges nationella världsarvsstrategi. Världsarven beskrivs som ledstjärnor eftersom dessa platser ska bevaras för all framtid så finns en långsiktighet i arbetet.


Vad är ni extra stolta över att ha åstadkommit inom hållbarhetsområdet?

Verksamheten arbetar med hållbarhet på olika nivåer. Världsarvet har deltagit i Tillväxtverkets projekt Hållbar Platsutveckling där det långsiktiga målet är att tillsammans med dem som bor och verkar på platsen skapa ett starkt och hållbart besöksmål som kan brukas utan att förbrukas.

På plats har konkreta insatser gjorts i den operativa verksamheten för att till exempel minska bränsleförbrukningen samt underlätta för både personal och besökare att avfallssortera.


Sedan råder en mentalitet att återanvända och se över vad som redan finns på bygget innan nya inköp görs samt att använda saker och ting så länge som möjligt.

Det gäller alltifrån kontorsutrustning till radioutrustning för sändningarna mot civil flygfart och sjöfart. T.ex. är bokhyllorna på mitt kontor från 1960-talet, liksom flertalet av de aktiva kortvågsradioantennerna ute på området.


Vilka ser ni som de största utmaningarna framåt kopplat till hållbarhetsfrågan?

De ekonomiska förutsättningar som finns, samt att förvaltning av ett kulturarv, tillika byggnadsminne och världsarv, ställer krav som sannolikt kommer skapa olika målkonflikter.


Varför har ni gått med i EMC och vad hoppas ni få ut genom nätverket?

Organisationen är redo att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet och det känns värdefullt att ingå i EMC:s nätverk för att utbyta kunskap och erfarenheter med andra i detta viktiga arbete.

Samt genom Klimatbokslutet få tillgång till ett konkret beräkningsverktyg och genom datainsamling göra arbetet spårbart och uppföljningsbart över tid.114 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page